SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Ældreråd,
seniorråd,
handicapråd
& pårørende

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Råd

Beboerråd m.v. i plejehjem og beskyttede boliger
Befordringsgodtgørelse og ældreråd Kommunen har desuden pligt til at udbetale mødediæter og evt. tabt arbejdsfortjeneste
Borger.dk om handicap
Borger.dk om ældreråd, valg til ældreråd, tilsyn på ældreområdet og særligt tilsyn med plejeboliger og plejehjem m.v.
Brugerråd og brugerpaneler
Danske Ældreråd
Det Centrale Handicapråd
Diæter til medlemmer af ældreråd, siger loven - pdf-fil
Handicaporganisationerne
Rådet for Socialt Udsatte
Ældre-hjælper-ældre - Ældres trivsel lokalt

Til toppen

Klager & hjælp

Advokathjælp
Aktindsigt
Aktindsigt-jura
Ankestyrelsen er øverste klageinstans på velfærdsområdet
Behandling og rettigheder
Den Sociale Retshjælp
Dine muligheder for at klage over en afgørelse, som kommunen (eller andre offentlige myndigheder) har truffet i din sag
Embedslægerne
Folketingets Ombudsmand
Fri proces?
Hvad er en advokatvagt?
Hvordan finder du en advokatvagt?
Klage til aptientombuddet
Klagenævn
Klagenævn og ankeinstanser
Lov om Ældreråd - pdf-fil
Om at klage til ombudsmanden
Om klageskema til brug ved klage til ombudsmanden
Patientombuddet
Patientrettigheder
Retshjælpsforsikringen i familieforsikringen, husforsikringen eller bilforsikringen
Retshjælpsorganisationer
Retsinformation
Retssikkerhed og administration på det sociale område
Sundhedsstyrelsen

Til toppen

Det offentlige

Adgang til offentlig borgerservice og selvbetjening via BORGER.DK
Beskæftigelsesministeriet
Det Centrale Handicapråd
e-Boks logger du på med NemID, når der er post fra det offentlige eller efter dit valg din bank, dit forsikringsselskab o.s.v.
Familiestyrelsen behandler afgørelser fra statsforvaltninger og kommuner og vejleder borgere om, hvordan lovgivningen skal forstås og udmøntes
Ferieloven
Folketinget
Fritvalgsdatabasen
God social praksis
Hjælpemiddelbasen
Karnov's Lovsamling
KL Kommunernes Landsforening
Lov om social pension eller Pensionsloven
Menneskerettigheds-Domstolen
Pensonsstyrelsen
Politiet
Satser på det sociale område
Sociale begreber
Socialministeriet og ministeriet for børn, ligestilling og integration
Socialstyrelsen
Statsforvaltningerne (Statsamterne og Civilretsdirektoratet)
Styrelsen for Social Service
Sundhed.dk er den offentlige sundhedsportal, hvor du kan se dine journaler
Sundhedsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Sygesikring og sikringsgrupper
UDBETALING DANMARK
UDBETALING DANMARK via Borger.dk
Velfærdsteknologi på det sociale område

Til toppen

Organisationer & foreninger

Alzheimerforeningen
Dansk Blindesamfund
Dansk Gerontologisk Selskab
Dansk Selskab for Geriatri
Danske Seniorer
De Samvirkende Invalideorganisationer - Danske Handicaporganisationer
Demenskoordinatorer i Danmark
Depressionsforeningen
Diabetesforeningen
Faglige Seniorer
Foreningen Fejlbehandlede Patienter
Gigtforeningen
Kontinensforeningen
Landsforeningen LEV
LO Faglige Seniorer
OK Klubberne eller Omsorgs-Klubben
Omsorgsorganisationernes Samråd
Patientforeningen
Senior Erhverv Danmark
AktivtÆldreliv og Viden om ældre og ensomhed
ÆldreForum
Ældremobiliseringen
Ældre Sagen
Ældre Sagens Familieuniverset.dk

Til toppen

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2018 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk LinknewsWeekly.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WW.SINGLEINTERNET.DK Singlenyhederne.dk Singlesiderne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)