SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

SeniorSider
i Danmark I

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Folketing & valg

Folketinget
Danske valg
Politiske partiers hjemmesider og profiler på sociale medier
Vælgererklæring.dk til opstilling af partier

Og hvem har så magten i Danmark

423 danskere er magteliten i Danmark
Eller andre?

Mest magtfulde i verden

Verdens mest magtfulde mennesker

Til toppen

Alt eller i hvert fald nogen viden om seniorer

55-70-åriges forbliven på arbejdsmarkedet - pdf-fil downloades her
De ældste i Danmark
50 plus med tjek på tilværelsen
Arbejde og pension - gode muligheder for at arbejde ved siden af folkepensionen eller førtidspensionen
Aktive ældre

Arbejdsmarkedsstyrelsen
Er der plads til ældre på arbejdsmarkedet?
Kontakt og aktivering
Matchmodel
På kanten af arbejdsmarkedet
Seniorpolitik
Sygedagpengeopfølgning
Akutjob
Aktivt Ældreliv
Arbejdsmarkedsstyrelsens publikationer

Beskæftigelsesministeriet
Bolig til ældre - Borger.dk
Borger.dk - din indgang til det offentlige
Center for frivilligt socialt arbejde
Dansk Center for Reminiscens - Nørrebro Erindringscenter
Dansk IT er også for seniorer, efterlønsmodtagere og pensonister
Danske Seniorer
Danske Ældreråd
De nye ældre i 2020
De Samvirkende Invalideorganisationer nu Danske Handicaporganisationer
De unge ældre
De værdifulde seniorer
Et nederlag for seniorer på arbejdsmarkedet
Faglig Seniorer
Faglig Seniorers "Seniorhåndbogen" kan downloades her
Falske erindringer især hos ældre
Flere leveår uden nedsat funktion blandt ældre
Flere seniorer på arbejdsmarkedet - Senior Erhverv Danmark - pdf-fil
Fonden for Socialt Ansvar
Forebyggelse af kriminalitet mod ældre
God seniorpraksis på en arbejdsplads
God praksis og gode råd om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet
Hjemmehjælp
Hjemmesygepleje
Hjælpemiddelinstituttet
Hvad kan danskerne?
Kvindernes pensionist-proletariat
Kvinderne og risikoen for nyt pensionist-proletariat
Længere tid på arbejdsmarkedet - pdf-fil
Medicintilskud
Moderniseringsstyrelsen og personalepolitik
OIS Borgerinformation - genvej til ejendomsdata
Post til døren - Borger.dk
Seniorinteraktion - blog med gode råd og artikler målrettet mod at gøre livet både nemmere og bedre for andre seniorer
SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og KORA erblevet til Vive, men nyhedsarkiv er her
Levevilkår blandt folkepensionister uden supplerende indkomst
Ældredatabasen er en guldgrube af oplysninger - for den kan give et billede af de ældre danskere i dag. Så den er blevet genåbnet

Pension - beregn folkepensionen uden NemID på Borger.dk
Pension - din folkepension bliver beregnet automatisk ud fra forskudsopgørelsen. Derfor skal du løbnende rette den
Pensionsalder
Pensionsinfo
Selvmordsforebyggelse blandt ældre
Senior- og fratrædelsesordninger
Seniorer på arbejdsmarkedet og seniorpolitik fra Nyt om arbejdsliv
Seniorer Uden Grænser
Seniorernes kompetencer synliggørelse, anvendelse og udvikling - pdf-fil
Senior Praksis
Senior TV
Senior-TV på Frederiksberg
Senior TV i Kanal 1 på Kanal København
Seniorpraksis.dk er en vidensbank, hvor virksomheder kan finde viden, erfaringer og inspiration til at udvikle deres egen seniorpraksis, der er med til at fastholde og tiltrække seniormedarbejdere
Sociale begreber
Sundhedsområdet og ældre
Tryghed blandt pensionister
Tænketank for et bedre arbejdsliv for ældre
Udvandrerne - mødested for nuværende og kommende udlandsdanskere
”Unretirement” -Indsats for at fremme, at ældre kan vende tilbage til arbejdsmarkedet
Velfærd
Velfærdskommissionen (Kommissionens egen hjemmeside er nedlagt)
Veteraner på SeniorSiderne
Videnscenter for Hjerneskade
Vold og overgreb mod ældre
Værdifulde seniorer - en analyse af seniorers værdi for virksomhederne
Virksomheder er blinde for det grå guld - Seniorerne på arbejdsmarkedet besidder de fleste af de kvalifikationer, som virksomhederne finder mest værdifulde, men har alligevel svært ved at få nyt job
Zoneterapeutbehandling
Ældre bilister
Ældre - Viden til Gavn fra Servicestyrelsen (Viso)
Ældre - levevilkår for ældre i egen bolig
Ældre - når ældre får epilepsi
Ældre og aldring
Ældre og tandpleje
Ældre og underernæring
Ældre på arbejdspladserne - 10 gode eksempler
Ældre en ressource eller...?
Ældre som ressource?
Ældre i bofællesskab
Ældre i Aalborg Kommune
Ældre i Aarhus Kommune
Ældrebyrde i følge Wikipedia
Ældrebyrde? Vi har råd til flere ældre på arbejdsmarkedet
ÆldreForum
Økonomisk gevinst ved at blive længere på arbejdsmarkedet
Arbejdsmarked og uddannelse
Bolig
Forebyggelse af fald blandt ældre
Frivilligt arbejde - ÆldreForums inspiration til indsats af og for ældre
Generationer
Velfærd for ældre - holdning og handling
Styrk kroppen og let hverdagen
Udgivelser fra Ældreforum - kan nu kun downloades

Viden om ældre og ensomhed
Ældrebevægelse - Landsforeningen Aktivt Ældreliv
Ældrepolitik - Ældre Sagens fakta om lokalpolitisk arbejde
Ældrepædagogik
Ældreåret er forbi
Århus Pensionistsamråd - Forening for seniorer og pensionister
Århus Senior Radio

Til toppen

Foreninger, klubber & organisationer

Hvordan laver man en pensionistforenig?
Danske Banks pensionistforeninger
Danske Seniorer -næststørst efter Ældre Sagen
DLF's - Danmarks Lærerforenings - pensionister
Faglige Seniorer
Fagligsenior.dk og seniorklubber
Foreningen af Pensionerede Jurister og Økonomer under DJØF
Foreningen Far kan også rådgive bedsteforældre
Foreningen for Selvstændige og Medarbejdende Kvinder DHK
Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige
Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening
HK Seniorer - Klubben for HK's pensionister og efterlønsmodtagere
Kontinensforeningen
Kvinder 45+ er i Sverige samlet i 1,6 miljonerklubben - hvornår stiftes der en afdeling i Danmark?
Landbosenior Landsforeningen for Landbrugets Seniorklubber
Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere
Landsforeningen for Førtidspensionister
LO Faglige Seniorer
Mimrebevægelsen De pletskaldede ulve
Mistet barn - sorggruppe for forældre og bedsteforældre
Modstykke: Grey Panthers, som ikke er i Danmark
OK Fonden
OK Klubberne i Danmark - mødested for pensionister
Pensionister på Blaakildes.net: Når pensionister flytter hjemmefra
Pensionister og efterlønnere i FOA
Pilot Pensionist Foreningen
PL Postpensionisternes Landsforening
Rådet for Socialt Udsatte
Senior Erhverv Danmark
Seniorklubber m.fl. i forbindelse med TDC's pensionskasser
Seniormedlem i HKKF Hærens Konstabel- og Korporalforening
Seniornetværket Senior erhverv
Statoils Pensionistforening
Statspensionisternes Centralforening SC er en paraplyorganisation, som er tilsluttet Danske Seniorer, og som omfatter Postpensionisternes Landsforening (OAO), Seniorforeningen Told•Skat (CO 10), Politipensionisterne (CO 10), Uddannelsesforbundets Seniorgruppe (LC), Pensionistgruppen under FCE - Forsvarets Civil Etat – (CO 10), Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening (CO 10), Seniorgruppen TAT – Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd – (CO 10) og Statspensionistforeningen af 1945 – enkeltmedlemmer – (CO 10, OAO)
Udenrigsministeriets Pensionistforening
Øædreråd
Ældreråd - fakta
Ældrerådene og Ældre Sagen
Ældre Sagen
Ældre Sagens Koordinationsudvalg varetager lokalbestyrelsernes interesser i kommunen
Ældre-hjælper-ældre - Ældres trivsel lokalt
Se også under Ældreråd, seniorråd, handicapråd og pårørende på SeniorSiderne

Til toppen

Valg

21. november 2017 er valgdagen - også for valg til ældreråd og seniorråd
Borger.dk om kommunal- og regionsvalg
Borger.dk om valg til Europa-Parlamentet
Danmarks Statistik om befolkning og valg
Danske Ældreråd
Det danske valgsystem
Europæisk Valglovsorganisation Eurela
Folkeafstemninger
Forløb og erfaringer fra ældrerådsvalg og seniorrådsvalg 2013
Kommunalvalg i Danmark
Lov om valg til Folketinget
Lov om valg til menighedsråd
Retssikkerhedslovens bestemmelser vedrørende Ældreråd
Sofavælger er en stemmeberettiget, der til et demokratisk valg ikke stemmer
Stemmeret og valgbarhed til kommunale og regionale valg
Wikipedia om folkeafstemning
Wikipedia om valg, valgsystemer og valgtyper
Wikipedia om ældreråd
Ældre Sagen: Valg til ældreråd
Ældre Sagen: Ældreråd

Til toppen

Øvrigt

ATP's pensionforalle.dk
Beregning og udbetaling af folkepension
Borger.dk
Patienthåndbogen
Penge.dk
Seniorhåndbogen - Opslagsværk med råd, regler og satser til seniorer - kan også downloades gratis for ikke medlemmer af Faglige Seniorer
Ubetaling Danmark
Ældresagens håndbog - eller opslagsbog - "Værd at vide"

Til toppen

Seniorer Uden Grænser

SuG Seniorer Uden Grænser Seniors Without Borders

Til toppen

Til SeniorSider i Danmark II

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)