SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Rådgivning,
vejledning &
problemløsning

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Advokater, revisorer, socialrådgivere & andre rådgivere

3 gratis advokat tilbud fra Specialistadvokater.dk?
55+ kurser
Advokater med speciale i erstatningsret
Advokatbistand ved tvangsanbringelse
Advokatbistand fra Forbrugerjuristen til gratis bistand
Advokatbistand - find en advokat på Stjerneadvokater.dk
Advokatnævnet behandler klager over advokater
Advokatopgaver.dk - Få gratis tilbud fra 3 advokater
Advokatomkostninger og skattefradrag
Advokatsamfundet
ADVOKATVAGTERNE
Afskedigelse
Afskedigelse - og en masse svar
Aktindsigt
Aktindsigt i journal hos sundhedsvæsenet - sygehusjournal
Akut hjælp og familierådgivning
Akut hjælp og rådgivningslinier, du kan ringe til, når det hele er kaos
Akut hjælp ved personlig krise Alt om fri proces
Arbejdsmiljø
Arbejdsretten med arbejdsretlige afgørelser
Arbejdsskadeerstatning
Arbejdstilsynet
Arv og skifte
Bisidder - ret til hjælp
Bisidder - mere om ret til hjælp ved samtaler i kommunen
Behandlingstilbud efter vold
Beregn selv arbejdsskade
Beskyt dit privatliv på Facebook
Bliv i din bolig - interaktiv værktøjskasse med hjælp til selvhjælp
Bliver du udstationeret, så få en aftale med din arbejdsgiver om sygedækning og dækning af dine private ejendele, mens du er væk fra Danmark
Bliver du udstationeret i længere tid end 3 måneder, bør du sørge for forsikring af dine private ejendele og forsikring af det ansvar du kan pådrage dig
Borger.dk
Brugerforeningen - for aktive stofbrugere
Danmarks Familieadvokat
Dansk Røde Kors tilbud om hjælp
Danske Forsikrings- og Pensionsmæglere
Danske Regioner
Den mobile Retshjælp - pr. telefon - tilbyder gratis retshjælp og anonym juridisk rådgivning
Den Sociale Ankestyrelse er øverste klageinstans på velfærdsområdet
Den Sociale Rethjælp i Aarhus giver gratis juridisk- eller gældsrådgivning
Den Sociale Sikringsstyrelse eller Pensionsstyrelsen
Demensrådgivning af privat for private
Demensrådgivning på Demenslinien tlf. 58 50 58 50
Depnet forum om depression
Dinretshjaelp.dk - Den Sociale retshjælp
Dokumenter.dk med færdige testamenter og andre dokumenter
Du bliver arbejdsløs - fra PFA
Du skal udstationeres, og det kræver forberedelse - fra PFA
Dødsfald
Erstatning - de skadelidtes portal
Erstatning - hvad kan man få?
Erstatning - hvornår kan man få?
Erstatningsadvokaterne.dk - specialister i perskonskade, trafikskade, arbejdsskade og fritidsskade
Familierådgivning og akut hjælp
Familierådgivningen - anonymt og gratis - her kan du komme og tale om din og din families trivsel, børneopdragelse, bekymringer om dit barn, sociale forhold og andre personlige problemer
Ferieloven
Find gratis retshjælp tæt på dig
Forbered dig på en fyring
Forbrug.dk
Forsikringsjuristen
Forsikringsrådgivere og forsikringsmæglere
Forsvarets Veterancenter for ansatte, tidligere ansatte og pårørende
Forsvarets veteraner: Døgntelefonen på Veterancentret - 7281 9700 - har altid åbent
Forbrugerrådet Tænk
Frelsens Hær tilbyder gratis juridisk rådgivning og vejledning indenfor Familieret, Socialret, Forbrugerret, Udlændingeret, Lejeret og Strafferet
Funktionærloven
Fyringstrussel - sådan forbereder du dig
Fysioterapeutisk rådgivning
Gadejuristen - The Danish Street Lawyers - yder retshjælp og andre former for støtte til og for udsatte mennesker
Gratis advokat- og retshjælp
Gratis retshjælp fra De Jurastuderendes Retshjælp i Aalborg Gratis retshjælp fra De Jurastuderendes Retshjælp i Odense Gratis retshjælp i Københavns Retshjælp Gratis retshjælp fra Studenterrådets Retshjælp i Aarhus Guide til Folkekirken
Har du brugs for en privatrådgiver og fortrolig?
Har du brugs for en privat socialrådgiver?
Har du brugs for en Socialrådgiver eller Supervisor?
Hjælp hvis din bolig er i risiko for at blive tvangsauktioneret
Hjælp hvis du er i fare for at blive udsat af boligen
Hjælp mod selvmord på Livslinien
Home Start International
Hvad har du brug for, når du køber en rejseforsikring?
Hvad skal man gøre, hvis man har været offer for en forbrydelse i et andet EU-land?
Hvornår kan man få erstatning?
Hvornår kan man ikke få erstatning?
Håndværksrådet
Juralink - online juridisk information
Juraport - guide til juridiske resurser i folkebiblioteket og på nettet
Kan jeg få erstatning - og hvilke mulgheder er der?
Kom videre efter fyring
Kommunen kan hjælpe med bolig, hvis du står med et akut behov
Kommunernes Landsforening KL
Kriserådgivning.dk
Ligebehandlingsloven
Ligningsloven rummer regler for beskatning af fratrædelsesgodtgørelser
Livslinien arbejder på at forebygge selvmord og selvmordsforsøg
MinAdvokat - få tastamente og ægtepagt online med advokathjælp
Mødrehjælpens retshjælp
Nettets Gratis Retshjælp
Nordisk Komite for menneskerettigheder
Offerrådgivning - med telefonnumre til de lokale afdelinger
Patientrettigheder
Personskade og personskadeerstatning - advokat giver gratis vurdering af sagen
Psykologisk rådgivning - par og individuel terapi
Retsinformation
Retshjælp - De Jura Studerendes Retshælp
Retshjælpsguiden
Revisor-hjælp - få 3 uforpligtende bud
Råd og vejledning, hjælp og støtte fra Forsvaret til familierne - også efter udsendelsen
Rådet for Socialt Udsatte - talerør for voksne socialt udsatte med komplekse og svære sociale problemer
Rådgivning fra politiet - offerrådgivning - til ofre for kriminalitet
Selvmord kan forebygges - og der er hjælp at få
Sexarbejderns Interesseorganisation SIO
Socialrådgivning i Kristeligt Studenter Settlement
Social Rådgivning og Bistand
Socialsygeplejersken
Skattesager fra privatlivet
Spørg en jurist eller socialrådgiver i Ældre Sagen
Startvækst - portal med informationer til iværksættere
Sygefravær og sygedagpenge - lovens hovedelementer
Sygemeldt på grund af stress eller udbrændthed
Sådan søger du erstatning fra sundhedsvæsenet - Patientforeningen Danmark om rettigheder, værktøjer, hjælp o.s.v.
Tal med en præst
Udvandrerne.dk giver udvandrertips om pension, dobbeltbeskatning, skattely og grænsependling
Voksenmobning, Rovmobning og Konfliktmobning
Ældres rettigheder - 10 forslag
Ældremobiliseringen
Ældre Sagen
Se også StopWatch

Til toppen

Problemløsning

8 trin til god problemløsning på arbejdet
Hvad er et problem?
Hvad er dit problem med programmering (og alting)?
Hvad er et problem, og hvad er et initierende problem ?
Problemløsning ifølge Den Store Danske
Problemløsning ifølge Wikipedia
Test dig selv: Hvor god er du til problemløsning?
Undervisning i problemløsning

Til toppen

Ankenævn & klager

Folketingets Ombudsmand
Forbrugerombudsmanden
Forskellige typer klager som forbruger
Klage og tilsynssager på Sundhed.dk
Klage over ejendomsvurderingen og skat
Klagemuligheder i Danmark
Klagemuligheder samt råd og rettigheder - fra forbrug.dk
Klagemuligheder i følge Ældre Sagen
Klagevejledning i sociale sager i følge Ældre Sagen
Om de private, godkendte ankenævn
Realkreditankenævnet
Tilsyn, klage og rådgivning på Borger.dk

Til toppen

Politi & domstole m.v.

Civilstyrelsen
Domstolene
EF-Domstolen
Embedslægerne en del af Sundhedsstyrelsen
Europol - den Europæiske Unions politienhed med hjemsted i Haag
Landsskatteretten
Ligsyn og obduktion
Offer for forbrydelse - og mulighed for erstatning
Om EF Domstolen
PET
Politi
Politiets Borgerservice
Skatteankestyrelsen
Skattesagsadvokaterne i Aalborg, Vejle og København
Statsforvaltningerne
Tilsyn og Patientsikkerhed

Til toppen

Sikkerhed & overvågning af hus & hjem

Alarmforum.dk
Beskyt hjemmet med indbrudssikring af husets svage punkter
DetecTeam - landsdækkende detektivbureau også for private
Falck Alarm
FDDE Foreningen Danske Detektiver og Erhvervsefterforskere
G4S
Kriminalpræventive Råd
Privatdetektiverne.dk er landsdækkende
Raimex International Danmark - Jysk Detektivbureau - som også tilbyder juridisk rådgivning
Stop Indbrud
UIP Consult Privatdetektiver

Til toppen

Love & statistik

Danmarks Statistik
Ferieloven
Folkepension
Folketingets informationssystem
Lov om social pension
Lovsamling
Statistikbanken i Danmarks Statistik

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik
Veteraner på SeniorSiderne


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)