SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Hjemmehjælp
hjemmepleje,
plejehjem
& sygepleje

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Og du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet. Læs mere her på Borger.dk

Pårørende og pårørendekontrakt

Find privat hjemmehjælp & sygepleje

Active Care med privat sygepleje
Aleris leverer botilbud, pleje i eget hjem og omsorg samt hjemmepleje under fritvalgsordningen
BoRent Hjemmeservice er godkendt til Fritvalgsordningen. du kan derfor få støtte til blandt andet rengøring
Dansk Rengørings Service for private og erhverv
Elite Miljø tilbyder praktisk hjælp i hjemmet til borgere over hele landet - med mulighed for tilkøb af andre serviceydelser
Dansk Husmor Hjælp om privat hjemmehjælp
Erhvervsservice tilbyder rengøring hos private i Storkøbenhavn og på Sjælland
Falck Hjemmepleje eksisterer stadig
Falck Hjemmepleje er nogle steder af Privatplejen
Find en handyman eller en håndværker, der opfører sig ordentlig indenfor dit postnummer
Fjordens-Service - Vinduespudsning, hovedrengøring og visiteret rengøring i Randers, Mariager og omegn
Fritvalgsdatabasen viser din kommunes ydelser og hvilke leverandører, der er at vælge imellem, samt information om frit valg på ældreområdet
Fynsk Rengøring
Handicaphjælp i Danmark
Forenede-Care
Handicapservice fra Lund formidler kontakten mellem bruger og hjælper
Hjemmehjælpen.dk arbejder i en lang række kommuner i og omkring København
Hjemmehjælp på Borger.dk viser vej til ansøgning om hjemehjælp
Hjemmeservice-firmaer eller bare hjælp kan måske findes her
Hjemmesygeplejen
Hjemmesygepleje og hjemmehjælp efter hospitalsophold eller sygehusindlæggelse
Hjælpemidler og forbrugsgoder
Jysk Service i Aalborg Kommune leverer pleje og rengøring
Jyttes Private Hjemmehjælp - rengøring, indkøb og madlavning
Kærkommen - Blæksprutten - med praktisk bistand og pleje døgnet rundt i Nordjylland og Hovedstadsregionen
Ledsageordning
Lev Vel - privat hjemmehjælp i Nakskov
Privat hjemmehjælp - info fra Ældre Sagen
Privatplejen i Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Holstebro, Ringkøbing, Jammerbugt og Aalborg kommuner
Privat sygepleje vinder frem
Privat sygeplejerske arbejder bl.a. med Syge, Svage, Ældre og Døende, der ønsker pasning i eget hjem
Serviceselskab Rosenvold virker i København, Fredriksberg, Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk komuner samt i det meste af Nordsjælland
Service-Vagten i Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner
Stue Ren - rengøring og trappevask i Klampenborg - Taarbæk - Charlottenlund - Ordrup - Hellerup - Vangede - Gentofte - Kbh. NV - Kbh. Ø
Stuepigen's Hjemmeservice fungeret som hushjælp for private i Roskilde
Transport til lægehjælp
Vestsalling Hjemmeservice
Vikar og Hjemmeservice MidtVest
Århus Hjemmeservice

Til toppen

Hjemme & pleje

Arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen
Besøg Hjemmehjælpen.dk - privat pleje og service med hjælp til Ældre, Handicappede, Psykisk syge og misbrugere samt Syge og døende
Centret for frivilligt socialt arbejde & Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde
Focus-People.dk
Forebyggende hjemmebesøg
Frit valg og fleksibel hjemmehjælp - fra Ældre Sagen
Frit valg på ældreområdet
Fritvalgsdatabasen - om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen
Kvalitet i ældreplejen
Ledsageordning
Madservice - alle kommuner skal tilbyde en madserviceordning til borgere, som ikke er i stand til at selv at lave mad
Pasning af nærtstående med plejebehov
Plejen i Danmark
Visitation
Visitation - afgørelse
Ældre og hjælp
Ældre bliver kastebold mellem sygehus, hjemmepleje og egen læge - et stykke nede på siden

Til toppen

Plejehjem & beskyttede boliger

Bor du på plejehjem?
Care-call.dk - Ældreboliger og plejehjem
Den Danske Diakonissestiftelse
Familieomsorg på plejehjem - rapport om familiemedlemmers oplevelser, når en i den nærmeste familie flytter på plejehjem
Find plejehjem på Socialministeriets Tilbudsportalen.dk
Dansk Blindesamfund - Boliger og plejehjem (Solgavehjemmene)
Se også under SeniorBoligerne på SeniorSiderne

Til toppen

Øvrige

Adgang til offentlig borgerservice og selvbetjening på Borger.dk
Alzheimer
Apopleksi- og afasiramte
Civilstyrelsen
DAISY - Dansk Alzheimer Interventionsstudie
DAISY - Demensguiden målrettet til mennesker med en demenssygdom i tidlig fase og deres pårørende
DAISY - Rådgivningsmodellen
Danske Ældreråd - Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark
Danske Regioner
Demensrådgivning
Den Sociale Ankestyrelse
Den Sociale Sikringsstyrelse - Pensionsstyrelsen
Det Offentlige
Domstolene
Familiestyrelsen
Folketingets Ombudsmand
Fysioterapeutisk rådgivning
Få rådgivning i Ældre Sagen - ring gratis til Ældre Sagens rådgivere på: 80 30 15 27
God mad gi'r livsglæde - Forum for Mad til Mange
Gigtforeningen
Idekatalog m.m. fra Ældreråd til Ældreråd
Karnov's Lovsamling - 30 dages gratis prøvetid
Lov om social pension
Menneskerettigheds-Domstolen
Nettets Socialrådgiver
Politiets hjemmeside
Pårørendefuldmagter til udfyldelse og anvendelse for dig, som ønsker at give en anden person adgang til at handle for dig
Råd og vejledning på Forbrug.dk
Rådet for Socialt Udsatte
Samvirkende Menighedsplejer med mange frivillige tilknyttet Aflastningstjenesten
Social Rådgivning og Bistand
Socialrådgiver-bistand og "vagthunden" på Nettet er gratis
Sociale tilbud til ældre
Sociale tilbud til ældre m.fl.
Sunde råd til ældre om deres medicin
Sundhedsministeriet og Ældreministeriet
Vejledning om frit valg Vil du flytte i bofællesskab? Så søg efter både aldersblandede- og seniorbofællesskaber i Ældre Sagens database over bofællesskaber
Ældre-hjælper-ældre
Ældreplejen
Ældreplejen - Nyhedsinformation.dk
Ældres rettigheder - pdf-fil
Ældres rettigheder - 10 forslag fra FOA
Ældremobiliseringen
Ældreråd
Ældre Sagen
Se også under Råd & vejledning på SeniorSiderne

Til toppen

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)