SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Pension til dig,
din familie
& efterladte

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Opsparingen er brugt eller vil blive brugt

Aldersopsparing - og reglerne
De populære ratepensioner er skyld i, at mange ældre har brugt pensionen efter 10 år
Din økonomiske fremtid
Dyrt at brænde ratepensionen af på ti år og leve af folkepension de sidste år som pensionist - med nogle gevaldige huller i økonomien
Flere vælger livrente frem for ratepension - for være sikre på penge hver måned, indtil vi dør
Få mest muligt ud af Folkepensionen - med enkle midler og opsparing
Gem udbetalingen af din pension så længe som muligt
Hver femte pensionist har brugt sin private pensionsopsparing 10 år efter afskeden med arbejdsmarkedet
Living Without Money
Når der kun er folkepension og pensionstillæg
Overfør ratepension til en livrente
Ratepensionen trækker fra i efterlønnen
Risiko: Du lever for længe og undervurderer din gæld
Saml dine klatpensioner
Sådan strækker du din pensonsopsparing - fem tips
Tjek din pensionsopsparing og se, om der er nok til resten af livet
Udsæt ATP til dit 75. år og få dobbelt pension, når ratepensionen er brugt
Ældre løber tør for pensionsmidler efter 10 år, når ratepensionen er brugt

Til toppen

Pension ved separation, skilsmisse & dødsfald

Arveforhold
Begustigelse
Deling af pension
Hvis du bliver skilt, skal pensionen så deles?
Nye pensionsregler
Ægtefællers pensioner ved separation, skilsmisse og dødsfald

Til toppen

Pensionsrådgivning m.v.

Aldersopsparing afløser Kapitalpension
Aldersopsparingens renter forskelllige banker og sparekasser
Aldersreduktion for tjenestemandspensioner - pdf-fil
Arbejdsmarked og Ældre - fra ÆldreSagen
Arbejdsmarkedspension
Arbejdsmarkedspensioner - tre slags i forbindelse med job
Dansk modtager af pension fra udlandet
Dansk pension i udlandet
Den Sociale Ankestyrelse
Den Sociale Sikringsstyrelse er nu Pensionsstyrelsen
Design din pensionsøkonomi på Nykredit.dk's pensionstjek
Det danske pensionssystems historie fra 1659
Din pesionsalder
Dit liv som pensionist skal planlægges
DJØF om Seniorliv, seniorkarriere og seniorordninger samt pension
Efterlevelseshjælp til ægtefæller eller samlever
Efterlevelseshjælp på Borger.dk, hvorfra du kan søge om det
Ekstra pension for arbejde i Tyskland
Er der et arbejdsliv efter pensionsalderen – eller er det slut?
Fakta om pension
Flytning af danske pensioner til udlandet
For nordiske borgere der ønsker at søge om dansk folke- eller førtidspension
Forbered dig på livet som pensionist i god tid
Forstå din pension
Få styr på dine pensioner
Individuelle pensioner
Om Pensionsrådgivning
Ordbog med pensionsbegreber
Penge- og pensionspanelet fra Forbrug.dk - nu Råd Til Penge - fremmer forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser
Pension fra udlandet - Har du boet i udlandet, såvel i Norden som øvrige udland, kan du have optjent ret til en social pension derfra
Pensioner eller arbejdsindkomst og beskatning i grænseregionen - pdf-fil
Pensioner og beskatning i udlandet
Pensioner og sociale pensioner m.m. i Grænselandet
Pensioner og seniorbudget - få hjæp til at planlægge den tredje alder og få styr på det, især hvis du vil flytte til udlandet med din pension
Pensioner - private - info fra ÆldreSagen
Pensionsbogen kan ses her
Pensionsforhold og pensionsberegning for statens ansatte
Pensionsguide for pensionsordninger fra SamPension
PensionsInfo.dk - hvor meget bliver der udbetalt, hvis du går på pension, mister arbejdsevnen før pensioneringen eller bliver alvorligt syg og dør
Pensionsoplysningen
Pensionsordbog
Pensionssatser for folkepensionen m.v.
Pensionsstyrelsen NY
PensionsWiki er pensionsviden samlet et sted til gavn for MP Pensions medlemmer, men kan også benyttes af ikke-medlemmer
Rådgivning om pension - Danica
Rådgivning om pension - Nordea
Rådgivning om pension - Nyegaard
Rådgivning om pension - Nykredit
Rådgivning om pension - PFA
Rådgivning om pension - Sampension
Rådgivning om pension - SEB
Samspillet mellem efterløn og pension
Senior- og fratrædelsesordninger i staten
SKAT om pension og efterløn
Snyd ikke dig selv for en højere folkepension
Tjekliste til dig, som har en familie at sørge for
Tjenestemandspension.dk
Typer af pension - har du styr på dem?
Udlandsdanskere der flytter hjem
Udskyd ATP Livslang Pension og få mere udbetalt

Til toppen

Pensionskasser & pensionsselskaber

AP Pension
Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger samt Magistre og Psykologer
ATP
ATP Livslang Pension
BankPension Pensionskasse for finansansatte
B&A Pension Bygge- og Anlægsbranchens Pensionsforsikring
B&T Pension Beklædnings- og Textilbranchens Pensionsforsikring
Codan Pension
Danica Pension
Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse
FunktionærPension og FagPension for HK-funktionærer og butiksansatte
Grafisk Pension
Handi Forsikring - pensionsopsparinger til handicappede
HTS Pension Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring
Industriens Pension
ISP Pensionskasse for Teknikum- og Diplomingeniører
Kommunernes Pensionsforsikring
Let Pension Regionale Bankers Forening LOKALE PENGEINSTITUTTER
Lægernes Pensionskasse
Lærernes Pension
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Lønmodtagernes Garantifond hjælper hvis arbejdsgiveren er gået konkurs
Magistrenes Pensionskasse
Nykredit Pension
PenSam for medlemmer i FOA
Pension Danmark er en sammenslutning af HTS, Handels-, Transport og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S, PKS, Pensionskassen for Kvindelige Arbejdere og Specialarbejdere og Bygge- og Anlægsbranchens Pensionsforsikring A/S
Pension For Selvstændige
Pensionsinvest
Pensionskassen af 1925 er omdannet til en statslig pensionsordning under Statens Administration
Pensionskassen for kvindelige arbejdere og specialarbejdere PKS Pension
PFA Pension
PKA samler for Bioanalytikere, Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Jordemødre og Kontorfunktionærer samt Sygeplejersker, Socialrådgivere og Socialpædagoger, Økonomaer m.v.
Skandia
StK Pension - pensioner til medlemmer af Statsansattes Kartel
Tjenestemandspensioner, delpension og folkepension til statens tjenestemænd - pdf-fil
Topdanmark Pension
Tryg Pension og livsforsikring
Udbetaling Danmark

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)