SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Ventelister,
diagnose- &
behandlingsgaranti
samt erstatninger

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Start med at se efter ventetider for udvalgte behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler (Venteinfo)

Regler og rettigheder i forbindelse med Ventelister og frit valg af sygehus


Aktuelle ventetider på akutmodtagelser & akutklinikker (De tidligere skadestuer)

Akutmodtagelser og akutklinikker i Region Hovedstaden bruges sådan
App’en Akuthjælp til din iPhone eller Android smartphone
Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden
Du skal altid ringe til akuttelefonen 1813, før du møder op på en akutmodtagelse eller akutklinik i Region Hovedstadens adresser
Lægevagter, skadestuer, apoteker og alarm 112

Til toppen

Hvis det sygehus, du er henvist til, ikke kan tilbyde dig behandling inden for de maksimale ventetider, skal sygehuset tilbyde dig et andet offentligt eller privat sygehus her eller i udlandet inden for de maksimale ventetider.
Hvis sygehuset ikke kan finde et offentligt eller privat sygehus, skal sygehuset - hvis du ønsker det - kontakte Sundhedsstyrelsen, som så skal forsøge at finde et behandlingstilbud herhjemme eller i udlandet inden for de maksimale ventetider.
Hvis det heller ikke er muligt - og du selv kan finde et behandlingstilbud på et sygehus her eller i udlandet - kan du blive henvist til dette sygehus. Sundhedsstyrelsen skal dog først godkende henvisningen.

Aktuelle ventetider på hospitaler og sygehuse

Alle patienter har en udredningsret og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg inden for 1 måned efter henvisning til sygehus
Find behandler - speciallæger og andre samt ventetid
FIND VENTETIDER - Venteinfo fra Sundhedsstyrelsen
Hvad gør du hvis dine ventetider overskrider de maksimale ventetider?
Hvad siger bekendtgørelsen om de maksimale ventetider?
Pjece om maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus - pdf-fil
Ventetid for strålebehandling i Flensborg
Ventetid i Psykiatrien
Ventetider og statistik

Til toppen

Aktuelle ventelister på hospitaler og sygehuse

Ventelister og kontaktpersoner
Ventelister til operation i Sverige
Ventelister til transplantation?
Venteliste-vejledning
Patientrettigheder
Se efter Patientvejledernes hjælp
Se mere under Frit Sygehusvalg på denne side

Til toppen

Ventetider og ventelister for MR Scanning

Find ventetider for Røntgenundersøgelser, ultralyd og skanninger på Venteinfor.dk (Afkryds feltet inden søgningen)
Loven giver i dag patienterne ret til behandling hos privat MR-scanning, hvis man er henvist til MR-scanning, og der er mere end 2 måneders ventetid på det sygehus, man er henvist til
MR Scanning uden ventetid på MR-Klinikken
Om udredning og behandling, ventelister til MR Scanning på Ryghospitalet eller Center for Rygkirurgi

Til toppen

Din hjemregion tilrettelægger sygehusbehandlingen i udlandet. Regionen kontakter det udenlandske sygehus, videregiver relevante journaloplysninger og sørger for din transport, dit ophold og eventuel tolkning mv. Din hjemregion betaler udgifterne til behandling, befordring og nødvendigt ophold uden for regionen eller i udlandet.

Behandling i udlandet

Akut lægehjælp eller indlæggelse i udlandet
Behandling i udlandet
Bekendtgørelse med retten til behandling i udlandet
EU-ret til behandling i et andet EU-land
Sygehusbehandling i udlandet der kræver særlig godkendelse

Til toppen

En ny diagnosegaranti er trådt i kraft fra årsskiftet til 2013. Med den nye diagnosegaranti erstattes behandlingsgarantien af en totrins model, hvor lægen afgør, om man som patient skal behandles inden fire uger eller kan vente i to måneder. Så patienten har krav på svar om diagnose inden for en måned. Overskrides den nye diagnosegaranti har patient ret til at vælge og få betalt behandling på et privathospital. Det nye system gælder ikke for personer med en livstruende sygdom som kræft eller dårligt hjerte. Her gælder uændret følgende garanti: 48 timers garanti gælder for patienter med kræft i lunger eller hoved eller hals samt for patienter med tarmkræft og brystkræft. Akutgaranti er et løfte om hurtig behandling af kræftpatienter. Må patienten vente mere end 2 måned på behandling efter diagnose får han/hun udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at ved ventetider udover to måneder efter, at der er stillet en diagnose, kan patienten frit vælge behandling på privathospitaler og private klinikker her i landet samt sygehuse i udlandet, som har en særlig aftale med Regionerne.

Diagnose- & behandlinggaranti

Behandling samt valg af læge og sygehus
Behandling i udlandet
Behandlingsforløb og rettigheder
Behandlingsgaranti og diagnosegaranti - om diagnosegaranti, udvidet frit sygehusvalg og ventetider
Behandlingsoversigt og sygehusvalg
Behandlingsredskaber og hjælpemidler
Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. og befordring
Det betyder diagnosegarantien
Oversigtsskemaer for behandlingssteder i Region Hovedstaden
Private behandlinssteder som klinikker og privathospitaler

Til toppen

Frit sygehusvalg

Behandlingsoversigt og sgehuse
Behandlingssteder alfabetisk (Hospitalsbehandlinger)
Differentierede ret til behandling efter mere end to måneders ventetid
Forsikringspatienter
Frit og udvidet sygehusvalg
Patienter der selv betaler
Pjece om sygehusvalg
Privatsygehuse og -klinikker
Sygehusvalg.dk er regionernes side det udvidede frie sygehusvalg
Vejledning om det udvidede frie sygehusvalg og om regionernes pligt til at tilbyde patienter udvidet frit sygehusvalg ved mere end 1 måneds ventetid og til at informere henviste patienter
Se også Sygehuse, privathospitaler & -klinikker på SeniorHelse

Til toppen

Operationsstatistik

Operationsstatistik
Patientsikkerhed
Rapport om kvaliteten af sygehuslægerne pdf-fil - se også nedenstående link CEMTV
Sundhedsstyrelsens Patientinfo
Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering CEMTV

Til toppen

Patienvejledere og patientkontorer

Patientvejledere i de forskellige regioner

Til toppen

Sygehus- & klinik-klager klager samt patientrettigheder / erstatninger

Aktindsigt i patientjournal
Ankenævnet for Patienterstatningen
Behandling og rettigheder for patienter
Den offentlige sundhedsportal Sundhed.dk med din journal, behandlinger og laboratoriesvar fra sygehus
Er du tilfreds med din behandling?
Klage over sundhedsfaglig behandling - Borger.dk
Klage og erstatning vedrørende kosmetisk behandling
Klager og erstatning
Klager over Patienterstatningens afgørelser, sundhedsfaglig behandling og brud på patientrettigheder samles nu på borger.dk.
Patientvejleder hjælp
Patienters retsstilling
Styrelsen for patientsikkerhed
Sundhedskvalitet
Søg erstatning

Til toppen

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

Tilbage til SeniorHelse

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)