SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Patienterstatninger
patientforeninger
& patienter

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Patientforeninger & støttecentre

Addison Foreningen henvender sig til alle med binyrebarkhormonsvigt
Anonyme Alkoholikere
Astma-Allergi Forbundet
Alzheimer foreningen - Livet med demens
Angst foreningen
Apopleksi- og afasiramte
Bloddonor
Blodprop- og AK-Patientforeningen
Center for sjældne handicap
DAMP-foreningen ADHD
Danmarks Bløderforening
Danmarks Lungeforening
Danmarks Psoriasis Forening
Dansk Blindesamfund
Dansk Epilepsiforening
Dansk Handicap Forbund
Dansk Gerontologisk Selskab
Dansk Reumatikerforening
Dansk Selskab for bevægelsesforstyrrelser
Dansk Søvnapnø Forening (Snorken)
Danske Patienter er patientforeningernes paraplyorganisation
Depnet - til støtte i depressives hverdag
DepressionsForeningen - oprettet af patienter og pårørende i samarbejde med læger, psykiatere og andre fagfolk
De samvirkende Invalideorganisationer
Diabetesforeningen
Find de sociale netværk, der passer til dig
Foreningen af Kroniske Smertepatienter
Foreningen af Fejlbehandlede Patienter
Foreningen for Amputerede
Find Patientforeninger, Videns -, Støtte -, og Rådgivningscentre
Galebevægelsen
Gigtforeningen
Hepatitis Foreningen
HIV & AIDS - portal til danske organisationer
Hjernesagen har til formål at bekæmpe apopleksi, mindske følgerne af afasi eller dermed beslægtede handicaps og derigennem forbedre livsvilkårene
Hjerneskade
Hjerte og Blod Center
Hjerteforeningen
Kiropraktik og Sundhed - Landsforeningen Kiropraktikkens Fremme
Kontinens Foreningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
Landsforeningen af Psykiatribrugere
Landsforeningen Bedre Psykiatri
Landsforeningen Danmarks Ryg
Landsforeningen for Arbejdsskadede
Landsforeningen LEV Udviklingshæmmede
Landsforeningen SIND
Leverforeningen
Lungepatient.dk - Lungeforeningen Boserup Minde
Migræne- og Hovedpineforeningen
Migræniker Forbundet
Ménière og Tinnitus Høreforeningen
Muskelsvindfonden
Nyreforeningen
Osteoporoseforeningen - Foreningen mod Knogleskørhed
Parkinson foreningen
Patientforeningen Danmark
Patientforeningen Mine rettigheder
Patientforeningen er Danmarks eneste patientforening, som arbejder i patientens interesse uanset sygdommens art
Patientforeninger - oversigt for patienter
Patient Foreningernes Samvirke
PROPA Prostatacancer Patientforeningen
Scleroseforeningen
Sex & Sundhed - om HIV, rusmidler og risikoadfærd
Stomiforeningen COPA
Urinvej & Blære Center
Whiplashforeningen - piskesmæld
Ældre Sagen
Øjenforeningen Værn Om Synet

Til toppen

Patientvejledning, klager & erstatning

1. skridt er anmeldelse af din sag til Patienterstatningen, som behandler sagen og træffer en afgørelse
2. er du ikke tilfreds skal du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen ved udfylde skemaet herunder eller ved at klage via NemID
3. vær opmærksom på, at Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet er blevet lagt sammen til ét ankenævn, der nu hedder Ankenævnet for Patienterstatningen - det er en kompliceret sag at klage til Patienterstatningen og til Ankenævnet for Patienterstatningen og i betragtning af, at det drejer sig om penge, er det en god ide at få hjælp af en dygtige advokat, der kender til skadesager
Advokat der kan hjælpe, hvis du været udsat for fejlbehandling i sundhedsvæsenet
Afgørelser ved klage- erstatnings- og tilsynssager
Aktindsigt
Behandlinger og rettigheder
Erstatning og Ankenævnet for Patienterstatning
Hvis du vil klage
International Sygesikring og love og regler, der udelukkende relaterer sig hertil
Klager over afgørelser fra Patientforsikringen om erstatning for patientskader og lægemiddelskader
Klage og sagstyper
Klage over sundhedsfaglig behandling
Klage over tilsidesættelse af dine patientrettigheder
Klager til Apotekernævnet
Lægehåndbogen
Patienters retsstilling i følge i følge Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.
Patienters retsstilling i følge Demensguiden
Patienters retsstilling i følge Patientombuddet
Patienters retsstilling i følge Sundhedsstyrelsen
Patienters retsstilling i følge i følge ÆldreSagen
Patientombuddet -patientklager og patientskader
Patientforsikringen
Patientforskning samler patienters fortællinger om og holdninger til Medicinsk Teknologi
Patienthåndbogen med 3000 artikler om sygdom og sundhed og over 2000 tegninger, fotos, animationer og videoer
Patientklager i følge Patientombuddet
Patientklagecenterets lovsamling
Patientvejledning
Retsinformation
Skader og erstatning: BEHANDLINGSSKADER
Skader og erstatning: LÆGEMIDDELSKADER
Sundhedsministeriet
Søg erstatning
Sådan klager man over en fejl i sundhedsvæsenet

Til toppen

Patientrettigheder & patientsikkerhed

Behandlingsforløb og rettigheder
Dansk Patientsikkerheds-database
Patienters retsstilling I
Patienters retsstilling II
Patientinformation
Patientsikkerhed
Rettigheder for patienter på offentlige sygehuse og privathospitaler m.v.
Tilsyn og patientsikkerhed

Til toppen

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

Tilbage til SeniorHelse

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)