SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Handicap &
hjælpemidler

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Handicap foreninger, interesseorganisationer & lignende

Arbejdsskadestyrelsen
Beskæftigelsesminiteriet
Bibliotekernes JURAPORT
Borger.dk
CABI Center for aktiv beskæftigelsesindsats
Center for frivilligt socialt arbejde
Center for ligebehandling af handicappede
Danmarks Blindebibliotek
Den Sociale Ankestyrelse
DUKH Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem borger og kommune
Handi info.dk
Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Idræts-Forbund
Danske Handicaporganisationer (Tidligere: De Samvirkende Invalideorganisationer)
Den uvildige konsulentordning på handicapområdet
Folketinget
Førtidspensionister i job
Hørehandicap
LAFS Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere
LFA Landsforeningen for Arbejdsmiljø og Arbejdsskadede
Landsforeningen for førtidspensionister
NetDoktor.dk
Retsinformation
SocialtEngagement.dk
Specialfunktionen Job og Handicap
SUMH Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Sundhed.dk
Se også under på SeniorHelse

Til toppen

Hjælpemidler & forbrugsgoder samt træning m.v.

Befordring
Borger.dk om hjælpemidler og forbrugsgoder
Definition af hjælpemidler deles op i "hjælpemidler" og "forbrugsgoder" i afspejling af den sociale lovgivnings muligheder for at bevilge hjælpemidler
Dækning af merudgifter
Egnet bolig
Falck hjælpemidler
Fasthold medarbejdere med handicap
Forbrugsgoder og hjælpemidler
Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Handicap viden til gavn
Handicapkompenserende ydelser
Handi info.dk
Hjælpemidler - ÆldreSagen.dk
Hjælpemidler og boligindretning
Hjælpemidler og forbrugsgoder - Oplysninger fra Ældre Sagen om bevillingm, reparation, udskiftning, drift og vedligeholdelse af hjælpemidler samt klageadgang
Hjælpemidler til ældre og handcappede fra Seniorbutikken.dk
Hjælpeordningen Borgerstyret Personlig Assistance
Hvad kan man gøre ved høretab
Informationer og links vedrørende hjælpemidler i kommunerne
KIK - hjælpemidler for synshandicappede
Landbrugsredskaber
Master-care.dk - værktøjer og viden om hjælpemidler
Kørestole, trappelifte og plejesenge
Ledsageordning
Personlig og praktisk hjælp
SeniorLand hjælpemidler
SeniorShop.dk gør hverdagen lettere med hjælpemidler
Sociale tilbud og støttemuligheder for voksne med handicap, regionalt samarbejde på det sociale område, handicapråd, handicappolitik, voksenspecialundervisning, hjælpemidler og genoptræning
Støtte til køb af bil

Til toppen

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)