SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Folkepension,
førtidspension
& alder m.m.

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

ATP-pension

ATP
ATP Livslang Pension
ATP-satser
ATP-udbetaling - Læs om Hvornår kan jeg få min ATP Livslang Pension udbetalt? Hvor meget kan jeg få?, Hvordan bliver min ATP Livslang Pension udbetalt?, Hvem betaler til ATP Livslang Pension, og hvor meget betaler jeg? og Udbetaling ved død
Hvem betaler ATP-bidrag?
Hvordan får du ATP Livslang Pension, når du er pensionist i udlandet
Registrere samlever hos ATP Livslang Pension - for udbetaling ved død
Skat af ydelser fra ATP
Udbetaling af ATP ved dødsfald
Udbetaling af pension ved dødsfald
Udbetaling af ydelser fra ATP

Til toppen

Beregn eller se om boligstøtte, pension, skat & anden støtte samt udbetaling

Arbejdsmarkedspensioner
Begravelseshjælp og begravelsesopsparing
Beregn din pension på PensionsInfo - kræver NemID
Beregn dit pensionstal og se, hvor stærk din pensionsopsparing er - PFA
Beregn folkepensionsalderen
Beregn husstandens pensionsbudget - din økonomi når du er folkepensionist
Bilstøtte
Boliglån til beboerindskud
Boligsikring / boligydelse til førtidspensionister
Boligydelse 2018 satser - boligstøtte og boligsikring - for folkepensionister og førtidspensionister
Beregning af boligydelse / boligstøt
De lovbaserede pensioner som f.eks folkepension og førtidspension
Den personlige tillægsprocent afgørende for helbredstillæg, varmetillæg og ældrecheck
Det skal du spørge dit pensionsselskab om
Din økonomi, når du er folkepensionist
Efterlevelseshjælp
Efterlevelsespension - eller enkepension
Folkepensionen nedsættelsen fra 2016 til 2023 er en hån mod dem, som selv har sparet op
Forskellige regler om boligstøtte
Få råd til fremtiden som pensionist
Frygt for at folkepensionen bliver mindre eller helt forsvinder
Helbredstillæg
Katastrofe for de lavtlønnede, hvis folkepensionen forsvinder
Længere levetid og lavere pension
Nye pensionsregler
Pension ved dødsfald
Pensionssystemet i Danmark
Personlige tillæg
På vej på pension - Danica
SKAT om skat af pension, når du flytter til udlandet
Skat af pension fra udlandet
Skat af og fradrag for pension og efterløn
Skat og skattenedslag - Ældre Sagen
Slår pengene til når du går på pension?
Supplerende arbejdsmarkedspensioner
Sygeforsikringen "danmark"s forsikring og tilskud
Særlige personlige tillæg til pensionister med ganske særlige vanskelige forhold
Så meget skal du spare op, hvis folkepensionen forsvinder
Udbetaling Danmark overtager folkepension, førtidspension og boligstøtte fra kommunerne
Udbetaling Danmark - står for familieydelser, boligstøtte samt folke- og førtidspension
Varmetillæg
Ældrecheck (Supplerende pensionsydelse til folkepensionister)

Til toppen

Folkepension

- Alderen - pensionsalderen eller folkepensionsalderen - er ikke længere 65, men stiger nu år for år - se hvornår du kan få folkepension
Alt - eller næsten alt om folkepension og andre pensioner på Pensions Wiki
Ansøgning om udenlandsk enkepension
Ansøgningsblanket til udprintning
Arbejdsophør og ferie samt feriepenge
At være på folkepension
Betingelser for at få folkepension
Bor i udlandet og søger dansk folkepension eller førtidspension
Delpension for 60-64-årige
Den Sociale Ankestyrelse er øverste klageinstans på velfærdsområdet
Den Sociale Sikringsstyrelse nu Pensionsstyrelsen
Find satser på det sociale område fra 1999 til og med 2018
Folkepension - Ældre Sagen om hvornår folkepensionen udbetales første gang - og hvordan foregår efterfølgende udbetalinger
Folkepension - Ældre Sagen om opsat folkepension ved fortsat arbejde
Folkepension - en oversigt på Borger.dk
Folkepension -skattenedslag for seniorer ifølge Borger.dk
Folke- og førtidspension - Krav til bopæl og statsborgerskab
Folkepension i tre mdr. m.v. til efterladte
Folkepension - 2019 satser
Folkepension - satserne i 2018
Folkepension - så meget/lidt var den årlige pension 1994-2006
Fra delpension til folkepension
Fra efterløn til folkepension
Fra førtidspension til folkepension
Fratrædelsesgodtgørelse
Hvor meget får man i folkepension - og hvordan vil økonomien se ud?
Husk feriepengene - og få dem udbetalt
International pension
Livs- og pensonsforsikringer
Livs- og pensionsforsikringstyper som sociale ordninger, arbejdsmarkedspensioner og private ordninger
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Opkrævning fra og afdragsordning med Udbetaling Danmark
Opsat folkepension - udsættelsen kan ske i op til 10 år
Overgang til folkepension
Pension og valgmuligheder
Pension fra Tyskland - Grænsegængernes eller fhv. Grænsegængeres pensioner sammensættes af andele fra de lande, de har arbejdet i
Pensionist.dk - portal for pensionster og pårørende
Pensionsbehov ændrer sig - prøv pensionsberegneren
PensionsInfo.dk
Rådgivning fra Ældre Sagens jurister og socialrådgivere på tlf. 80 30 15 27
Typer af pension: Du kan sammensætte din pension på mange måder
Udbetaling Danmark
Udenlandsk pension i Danmark
Udskyd ATP Livslang Pension og folkepensionen og få mere udbetalt
Vil du have din folke- eller førtidspension med til udlandet?

Til toppen

Folkepensionssatser & førtidspensionssatser

2019 - folkepension og pensionssatser i følge Ældre Sagen
2003 og før - Satser for førtidspension efter gamle regler
Beregning af folkepension
Beregn din folkepension uden brug af NemID
Beregn din folkepension med NemID
Førtidspension - satser og beregning

Til toppen

Folkepensionen og ATP slår måske ikke til

Få råd til fremtiden - råd fra ATP
Livrente
Livrente er en pension for resten af dit liv
Ved du, hvad du kan forvente at få udbetalt i pension?
Pensionsberegnere undervurderer folkepensionen - ATP

Til toppen

Førtidspension

Du kan få supplerende pension
Formue og førtidspension
Førtidspension - Borger.dk med oversigt
Førtidspension tilkendt efter 2003 - de nye regler
Førtidspension tilkendt før 2003
Førtidspension efter de nye regler
Hvem kan få førtidspension og seniorførtidspension?
Hvordan beviser man, at man er førtidspensionist?
Supplerende Arbejdsmarkedspension eller SUPP - en frivillig pension for førtidspensionister
Se mere under Førtidspensionister på SeniorSiderne

Til toppen

Tjenestemandspension

Tjenemandspension.dk
Tjenestemandspension - Ældre Sagen
Tjenemandspensionens størrelse afhænger af din pensionsgivende løn og dine optjente pensionsalderår
Tjenestemandspension.dk med ansættelsesforløb, beregninger, generel beregning og vejledning
Tjenestemandspensionen ved fratræden på grund af alder

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)