SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Job, seniorjob,
dagpenge,
sygedagpenge,
kontanthjælp,
& efterløn

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Arbejdsløs, i job, syg eller sige dit job op

5 gode råd til at give jobbet en mening
10 tegn på at det er på tide at sige dit job op
AF eller jobcenter på Jobnet, hvor du skal til- og afmelde dig
Alder for tilbagetrækning
Aldersdiskrimination
Arbejde, dagpenge eller ferie
Arbejdsglæde arbejder for at skabe “en verden hvor arbejdsglæde er reglen og ikke undtagelsen”
Arbejdsløshedsforsikring
Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejdsmiljøklagenævnet - Nu Ankestyrelsen
Arbejdsmarkedsstyrelsen hedder nu Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering
Arbejdstilsynet
At sige op uden nyt arbejde
Beskæftigelsesministeriet
Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn
Dine rettigheder, når du er syg fra arbejdet
EURES - ud i Europa: Job, rekruttering og uddannelse
Feriedagpenge
Ferie-, syge- og raskmelding skal ske til dit jobcenter
Ferie og feriepenge - eller bestil feriepenge
Fleksjob - hvem kan få det?
Hvem kan få fleksjob? Fleksjob - og andre jobs på særlige vilkår
Flexjob - se ledige flexjob eller ledige job til førtidspensionister
Forbered overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv
Fratrædelsesgodtgørelse
Fritidsjob

Hjemmearbejde - kategorier
Hvordan skal du melde dig syg og rask
Jeg har sagt mit job op for at få plads til at leve
Job i EU? Arbejde, bo og rejse i EU-landene
Jobindsats.dk - data m arbejdsmarkedet
Lønmodtagernes Garantifond
">Konkurs og ophør - og mangler du løn eller feriepenge
Kontanthjælp
Kontanthjælp og uddannelsesjælp
Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere
Lønmodtagernes Garantifond
Løntilskud for førtidspensioonister
Orlov til pasning af syge og døende pårørende
SeniorAftale - et par år ekstra
Seniorjob
Seniorjob og dagpengeret - hvem kan få det?
Seniorjob, hvis du opfylder anciennitetskravet for at få efterløn og opbruger din dagpengeret mindre end 5 år før efterlønsalderen
Seniorjobloven
Reservebedste - hvad er det?
Startguide for iværksættere på Startvaekst.dk
Studiejob Danmark
Sygdom
Sygedagpenge. hvis du er ledig
Sygedagpenge, hvis du er lønmodtager
Så syg skal du være for at blive hjemme fra arbejdet
Udbrændthed - en udmattelsesdepression og stress
Udbrændthed
Udstationering.dk med stillingsannoncer, råd og muligheder
Virk.dk - erhvervslivets indgang til det offemtlige
Ældre Sagen med næsten alt om arbejdsløshedsforsikring
Ældre Sagen om kontanthjælp og satser

Til toppen

A-kassekontingent & dagpenge

Akasseguiden.dk finder de billigste a-kasser og informerer om efterløn og m.m.
A-kasser i Danmark sammenlignet på pris
Arbejdsløshedsdagpenge
Beregn dagpenge
Beregning af dagpengesats
Billigakasseguide.dk - hjælp til at finde en ny a-kasse
Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring
Dagpenge under sygdom og fødsel - hvad siger loven?
Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren - G-dage
Feriedagpenge - regler og satseer for udbetalingen
Revalideringsydelse

Til toppen

ATP, folkepension & førtidspension

Se under ATP, folkepension & førtidspension på SeniorSiderne

Til toppen

Beregn efterløn, boligstøtte & skat

Boligstøtte
Efterlønsbidrag
Efterlønnens størrelse
Skatteberegning, fradrag og afgifter

Til toppen

De fleste Jobsøgningsmuligheder

EU's personaleudvælgelseskontor
Freelancer.dk, hvor freelancere og virksomheder mødes
Fritidsjob søges eller tilbydes
Flere job i Grønland
Grønlands Job
I job nu - den rummelige job- og informationsportal
IT-jobbank
Jobbank for højtuddannede
Jobcenter og Jobnet
Job-guide.dk fra Krak til jobdatabaser, rekrutteringsfirmaer og headhuntere
Job i staten
Jobindex - Danmarks største jobmarked
Jobinga.dk finder jobs på karrieresider og jobsider og samler det på et sted
Jooble er en jobsøgemaskine for Danmark, Grønland og Færøerne, som kan finde job over hele nettet
Job-Online.dk (AF) - Søg hurtigt og direkte via forskellige kategorier
JobOpslaget
Jobrapido er en af de største internationale jobsøgemaskiner
Jobsøgning A-Z på Work.dk
Jobvision.dk
Job og Karriere via StepStone
Kommunale stillinger
Nordjyskejob.dk
Offentlige stillinger
ofir - finder ledige job
SeniorService - stillingsformidling
Senior Erhverv Danmark - hvis du er 50+ og ledig
Stepstone.dk - leder- og karrierejob
Studiejob Danmark - Danmarks største formidler af studiejobs
Vihoo - alle vikarjob på et sted
Work in Denmark - The official Danish website for international recruitment

Til toppen

Efterløn & tilbagetrækningsreform

Aldersgrænser for efterløn og folkepension
Dit svære valg: Efterløn eller ikke efterløn?
Se hvornår du kan trække dig tilbage på ny efterløn eller ny folkepension hvis du er født mellem 1953 og 1970
Delpension
Den Sociale Ankestyrelse
Den Sociale Sikringsstyrelse eller Pensonsstyrelsen - oplysninger om social sikring og pension
Efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet
Efterlønsbevis
Folkepensionsalder
Fradrag i efterlønnen for andre indtægter
Hvornår kan du få folkepension? Nu er det slut med efterløn til 60-årige. Ligesom folkepensionsalderen i løbet af få år rykker fra 65 år til 79 år
Indtægter der IKKE medfører fradrag i efterlønnen
Livs- og pensonsforsikringer
Livs- og pensionsforsikringstyper som sociale ordninger, arbejdsmarkedspensioner og private ordninger
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Lønmodtagernes Garantifond
Pensionsdebat
PensionsInfo
Selvstændig virksomhed
Tjenestemandspensioner, delpension og folkepension til statens tjenestemænd - pdf-fil
Tjenestemandspension.dk

Til toppen

Efterløns & andre satser som kontanthjælp

Ydelser og satser
Kontanthjælp og satser
Sygedagpenge og andre satser som Barselsdagpenge, Boligstøtte, Dagpenge, Efterløn, Fleksydelse, Folkepension, Førtidspension, Kontanthjælp og uddannelseshjælp, Ledighedsydelse og Ressourceforløbsydelse
Sygeforsikringen "danmark"s forsikring og tilskud

Til toppen

Ferie, feriedagpenge & feriepenge

Arbejdsmarkedets Feriefond
Bekendtgørelse om FerieKonto
Bekendtgørelse af Ferieloven
Optjening af ferie med løn

Til toppen

Kontanthjælp

Alt - i hvert fald meget om kontanthjælp - hvis du er over 30 år
Betingelser for at få kontanthjælp
Hvor meget kan man få i kontanthjælp?
Kontanthjælp - Aeldresagen.dk
Kontanthjælp og rådighed
Må en kommune nægte en kontanthjælpsmodtager at flytte til kommunen?

Til toppen

Overvejelser om & planlægning af den tredje alder

Forbered overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv
Seniorpolitik
Seniorpoliti - Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer
Udvandrerne - mødested for nuværende og kommende udlandsdanskere

Til toppen

Sygedagpenge

Aktivering af sygemeldte borgere gør dem endnu mere syge
Borger.dk - sundhed og sygdom
Jobfastholdelse og sygdom
Medicintilskud
Patientrettigheder m.v.
Privat sundhedsforsikring
Privat sygeforsikring
Sygemelding og sygedagpenge, lønmodtagere og ledige
Sygedagpenge, hvis du er lønmodtager
https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Sygedagpenge/Sygedagpenge-hvis-du-er-selvstaendig
Sygdom og sygefravær
Sygeforsikringen Danmark
Sygefravaer.dk (Besæftigelsesministeriet)

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2020 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk (WEBHOTEL: Wannafind)