SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Job, seniorjob,
dagpenge,
sygedagpenge,
kontanthjælp,
& efterløn


ATP, folkepension eller førtidspension er her

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Arbejdsløs, i job, syg eller sige dit job op

5 gode råd til at give jobbet en mening
10 tegn på at det er på tide at sige dit job op
AF eller jobcenter på Jobnet, hvor du skal til- og afmelde dig
Alder for tilbagetrækning
Aldersdiskrimination
Arbejdsglæde arbejder for at skabe “en verden hvor arbejdsglæde er reglen og ikke undtagelsen”
Arbejdsløshedsforsikring
Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Arbejdstilsynet
At sige op uden nyt arbejde
Beskæftigelsesministeriet
Dine rettigheder, når du er syg fra arbejdet
EURES - ud i Europa: Job, rekruttering og uddannelse
Fakta om seniorjobordningen
Ferie-, syge- og raskmelding skal ske til dit jobcenter
Feriekonto
Fleksjob - og andre jobs på særlige vilkår
Flexjob - se ledige flexjob eller ledige job til førtidspensionister
Forbered overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv
Fratrædelsesgodtgørelse
Fritidsjob
Hjemmearbejde - kategorier
Hvordan skal du melde dig syg?
Jeg har sagt mit job op for at få plads til at leve
Job i EU? Arbejde, bo og rejse i EU-landene
Jobindsats.dk - data m arbejdsmarkedet
Kontanthjælp
Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere
Lønmodtagernes Garantifond
SeniorAftale - et par år ekstra
Seniorjob og dagpengeret
Seniorjob - ffem år før efterløn
Seniorjobordningen og fakta
Seniorjobloven
SeniorLife og reservebedstemødre
Startguide for iværksættere på Startvaekst.dk
Studiejob Danmark
Sygdom
Sygedagpenge
Så syg skal du være for at blive hjemme fra arbejdet
Udbrændthed - en udmattelsesdepression og stress
Udbrændthed - spørgeskema til på en simpel måde at vurdere din egen udbrændthed
Udstationering.dk med stillingsannoncer, råd og muligheder
Virk.dk - erhvervslivets indgang til det offemtlige
Ældre Sagen med næsten alt om arbejdsløshedsforsikring
Ældre Sagen om kontanthjælp

Til toppen

A-kassekontingent & dagpenge

Akasseguiden.dk finder de billigste a-kasser og informerer om efterløn og m.m.
A-kasser i Danmark sammenlignet på pris
Arbejdsløshedsdagpenge
Arbejdsløshedsdagpenge
Beregn dagpenge
Beregning af dagpengesats
Billigakasseguide.dk - hjælp til at finde en ny a-kasse
Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring
Dagpenge - betingelser, dagpengeperiode, feriedagpenge og supplerende dagpenge
Dagpenge under sygdom og fødsel
Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren - G-dage
Feriedagpenge
Revalideringsydelse og tillægsydelser

Til toppen

ATP, folkepension & førtidspension

Se under ATP, folkepension & førtidspension på SeniorSiderne

Til toppen

Beregn efterløn, boligstøtte & skat

Boligstøtte
Efterlønsbidrag
Efterlønnens størrelse
Skatteberegning, fradrag og afgifter

Til toppen

De fleste Jobsøgningsmuligheder

EU's personaleudvælgelseskontor
Formidlingsenheden Job til flere Job til alle
Freelancer.dk, hvor freelancere og virksomheder mødes
Fritidsjob søges eller tilbydes
Grønlands Job
I job nu - den rummelige job- og informationsportal
IT-jobbank
Jobcenter og Jobnet
Job-guide.dk fra Krak til jobdatabaser, rekrutteringsfirmaer og headhuntere
Job i staten
Jobindex - Danmarks største jobmarked
Jobinga.dk finder jobs på karrieresider og jobsider og samler det på et sted
Jooble er en jobsøgemaskine for Danmark, Grønland og Færøerne, som kan finde job over hele nettet
Jobnet (AF)
Job-Online.dk - Søg hurtigt og direkte via forskellige kategorier
JobOpslaget
Jobrapido er en af de største internationale jobsøgemaskiner
Jobsøgning A-Z på Work.dk
Jobvision.dk
JobZonen
Job og Karriere via StepStone
Monster - jobportal
Nordjyskejob.dk
Offentlige stillinger
ofir - finder ledige job
SeniorService - stillingsformidling
Senior Erhverv Danmark - hvis du er 50+ og ledig
Stepstone.dk - leder- og karrierejob
Studiejob Danmark - Danmarks største formidler af studiejobs
Vihoo - alle vikarjob på et sted
Work in Denmark - The official Danish website for international recruitment

Til toppen

Efterløn & tilbagetrækningsreform

Dit svære valg: Efterløn eller ikke efterløn?
Se hvornår du kan trække dig tilbage på ny efterløn eller ny folkepension hvis du er født mellem 1953 og 1970
Beskæftigelsesministeriet: En treårig efterløn
Beskæftigelsesministeriet: Hovedelementerne i den nye treårige efterløn
Beskæftigelsesministeriet: Hvad betyder den nye treårige efterløn for dig?
For og imod at træde ud og hæve det indbetalte efterlønsbidrag - eller blive i ordningen og fortsætte indbetalingen
Beskæftigelsesministeriet
Delpension
Den Sociale Ankestyrelse
Den Sociale Sikringsstyrelse eller Pensonsstyrelsen - oplysninger om social sikring og pension
Efterløn efter arbejds- eller forsikringsperioder i udlandet
Efterlønsbevis
Efterlønsbidrag betales hver måned
Efterlønsalder
Efterlønsrdninger og efterløns-ret uanset bopæl i EØS-området samt Grønland, Færøerne og Schweiz
Folkepensionsalder
Fradrag i efterlønnen for andre indtægter
Hvornår kan du få folkepension? Nu er det slut med efterløn til 60-årige. Ligesom folkepensionsalderen i løbet af få år rykker fra 65 år til 79 år
Indtægter der IKKE medfører fradrag i efterlønnen
Livs- og pensonsforsikringer
Livs- og pensionsforsikringstyper som sociale ordninger, arbejdsmarkedspensioner og private ordninger
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Lønmodtagernes Garantifond
Pensionsdebat
PensionsInfo
Selvstændig virksomhed
Tilbagetrækningsreform eller efterlønsreform?
Tjenestemandspensioner, delpension og folkepension til statens tjenestemænd - pdf-fil
Tjenestemandspension.dk
Tjenestefrihed med og uden løn

Til toppen

Efterløns & andre satser som kontanthjælp

2013-satser
EF-forordning sikrer sociale rettigheder i EU
Kontanthjælp og satser
Sygedagpenge og satser
Sygeforsikringen "danmark"s forsikring og tilskud

Til toppen

Ferie, feriedagpenge & feriepenge

Arbejdsmarkedets Feriefond
Bekendtgørelse om FerieKonto
Bekendtgørelse af Ferieloven
Optjening af ferie med løn

Til toppen

Kontanthjælp

Arbejdsmarkedsstyrelsens temaside om kontanthjælp
Betingelser for at få kontanthjælp
Hvor meget kan man få i kontanthjælp?
Kontanthjælp - Aeldresagen.dk
Kontanthjælp og rådighed
Må en kommune nægte en kontanthjælpsmodtager at flytte til kommunen?

Til toppen

Overvejelser om & planlægning af den tredje alder

Overvejer du at gå på efterløn
Forbered overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv
Seniorpolitik i virksomheden
Udvandrerne - mødested for nuværende og kommende udlandsdanskere
Ældre Sagens undersøgelse af, hvorfor 60-69-årige er gået på efterløn eller folkepension - pdf-fil

Til toppen

Sygedagpenge

Aktivering af sygemeldte borgere gør dem endnu mere syge
Borger.dk - sundhed og sygdom
Guide til sygedagpenge
Hvem betaler sygedagpenge?
Jobfastholdelse og sygdom
Medicintilskud
Patientrettigheder m.v.
Privat sundhedsforsikring
Privat sygeforsikring
Sygedagpenge I
Sygedagpengeopfølgning
Sygdom og sygefravær
Sygeforsikringen Danmark
Sygefravær
Tilbudsmuligheder m.v. - Aktiv beskæftigelsesindsats

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)