SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Begravelseshjælp,
dødsbo, arv
& testamente

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Først: Den længstlevende ægtefælles eller samlevers rettigheder

Den længstlevende ægtefælles retsstilling (Fra Betænkning om Revision af dødsboskifteloven)
Det, du bør vide om uskiftet bo
Dødsboskifteloven
Dødsfald - en guide til alt det, der skal tages stilling til
For ugifte samlevere kan virkningerne af et dødsfald kan være uoverskuelige for den længstlevende
Har din samlever arvemæssige rettigheder, når du dør?
Har I sikret hinanden?
Hvem arver dig, hvis du ikke er gift med kæresten?
Hvordan arver din ægtefælle mest muligt?
Ligedelingstestamente sikrer ægtefæller med særbørn hianden bedst muligt, men sikrer samtidigt, at alle børn i sidste ende arver ligeligt
Lov om skifte af fællesbo m.v.
Mest muligt til fællesbørn - mindst muligt til særbørn (Formular fra Familieadvokaten.dk)
Oversigtsskema over arveregler for ægtefæller og ugifte samlevende
Papirløst samliv?
Se alt om skatter, privat skifte, frister m.v. i dødsboer
Skifte af uskiftet bo ved længstlevende ægtefælles død (Fra SKAT)
Testamente for ugifte samlevende (Det kan ikke siges for ofte, at ugifte samboende skal oprette et testamente, hvis de skal arve efter hinanden)
Ugifte Samboende, retten til fælles bolig og indbo ved dødsfald
Ægtefællens arveret, når der er børn

Til toppen

Dernæst: Dødsbo efter enlige singler

Arveklasser - Slægtens arveret
Enlig med arving i 3. arveklasse (f.eks. fætter)
Får man besked om sine biologiske forældres død?
Hvem arver dig, når du er single, ugift samlevende, ægtefæller eller i andre situationer?
Hvem arver ifølge arveloven?
Hvem arver mig, og hvornår arver staten?
Single og enlig med børn
Som enlig single uden børn har du ingen tvangsarvinger, og derfor vil arven efter dig gå til forældre, søskende

Til toppen

Du kan godt gøre noget, men ikke altid alt selv

Kig på Legal Desks formularer, som er lavet af advokater, så du nemt kan udfylde juridiske dokumenter som fuldmagter, testamenter og samtykke
Se Blanketkioskens formularer og blanketter
Udvalg af formularer fra Familieadvokaten

Til toppen

Advokater, socialrådgivere, revisorer & andre rådgivere

Borger.dk om arveregler og afgifter
Borger.dk om dødsfald
Den mobile Retshjælp
Download INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE - pdf-fil
Familieadvokaten.dk
Find den rigtige advokat - få tre tilbud på advokatopgaver.dk
Find advokat hos Danske Familieadvokater
Flere søger hjælp hos private socialrådgivere
Få bud fra tre advokater på et testamente
Gratis advokat- og retshjælp
Gratis retshjælp fra De Jurastuderendes Retshjælp i Aalborg Gratis retshjælp fra De Jurastuderendes Retshjælp i Odense Gratis retshjælp fra Københavns Retshjælp Gratis retshjælp fra Studenterrådets Retshjælp i Aarhus Gratis retshjælp på nettet via Friproces.dk
Gældsrådgivning
Har du brugs for en privatrådgiver og fortrolig?
Har du brugs for en privat socialrådgiver?
Har du brugs for en Socialrådgiver eller Supervisor?
Juridisk leksikon
Kavaleriet.dk parat med en privat socialrådgiver
MinAdvokat.dk
Pjecer på nettet om ægteskab, samliv og arv
Planlæg arven og spar titusinder
Ret & Råd
Revisor Guide
Revisorhjælp ønskes
Selvstændige socialrådgivere
Vesterbro retshjælp
Ældre Sagen
Ældre Sagen om Formue, arv, testamente og gaver
Se også Råd og vejledning på SeniorSiderne

Til toppen

Arv, testamente, dødsbo & skifte

Adoptivbørns arveret
Arv og Dødsboer
Arv og skifte ved bopæl i udlandet
Arv, dødsbo og skiftebehandling
Arv fra udlandet og skat
Arv og skifte ved bopæl i udlandet
Arv og dødsboer
Arv og gaver til velgørende formål og godkendte foreninger, stiftelser, institutioner mv.
Arv og skifte
Arv og skifte i enten Danmark eller udlandet
Arv og skifte - love og regler
Arv og testamente
Arver jeg mine biologiske forældre, når jeg er bortadopteret?
Arveregler og afgifter
Arveafkald med og uden vederlad
Arveforskud
Arveret
Arveret efter loven
Arveret FAQ
Arvinger må æde seksdoblet gæld på kontokort
Behøver jeg et testamente?
Borger.dk om testamente og nødtestamente
Borger.dk om livstestamente
Båndlagt arv
Behandling af dødsbo - information og vejledning
Behandling af dødsbo kræver erklæring om skifte
Bibliotekernes Juraport
Boets afslutning med skifte
Bør du oprette et testamente?
Båndlagt arv og gave
Bør du oprette et testamente?
Danskefamilieadvokater.dk om ugifte samlevende
De nye arveregler og den nye arvelov
De nye regler i den nye arvelov
Den rigtige skabelon til at skrive dit testamente - fra 145 kr.
Dokumenter.dk med færdige testamenter og andre dokumenter
Domstol.dk
Dødsbo og skat
Dødsboer med berøring til udlandet
Dødsboskiftelov
Dødsgaver og ugyldige dispositioner
Er adopterede børn ligestillet med biologisk børn i arvesager?
Er du arving i et mere omfattende dødsbo, vil du have brug for rådgivning fra fx en revisor eller en advokat
Et puslespil med arvinger i tre grupper
Et godt ægteskab bygger på fornuftige aftaler
Find forsvundne eller ukendte arvinger og andre begunstigede
Fordeling af arv - med og uden testamente
Frigivelse af arv
Få testamente formularer, som kun koster 300 - 350 kr. fra Familieadvokaten.dk
Få tilbud på et testamente fra en advokat
Gaver og arveforskud
Har bortadopterede børn arveret?
Har jeg arveret efter min biologiske moder?
Hvad gælder: Testamente eller arvelov?
Hvordan er arvefordelingen, når et ægtepar har hver sine børn?
Hvordan skriver man selv et testamente? - et par eksempler
Hvordan tilbagekalder vi et gensidigt testamente?
Hvordan tilbagekaldes eller ændres et testamente?
Hæfter mine arvinger for min gæld?
Indsættelse af begunstigede på forsikringer og pensioner
Ja, man kan selv skrive et testamente
Kan man frasige sig arv?
Køb af dødsboer skal være så uproblematisk, det nu engang er muligt
Ligedelingstestamente
Livsforsikringer og skat
Livstestamente, plejeplan og plejetestamente er et dokument, hvori du kan oplyse lægerne om, at du ikke ønsker at fortsætte en behandling for at forlænge livet, hvis du ikke kan helbredes
Når samleveren dør
Opret et testamente online - og få det med posten
Pension når du dør
Pjece om bodeling
Praktiske problemer ved opgørelse af bo
Privat skifte uden advokat eller bobestyrer
Sagkyndig vurdering
Samlivs / Samejekontrakter
Se hvordan arven kan blive fordelt i din familie
Separation og skilsmsse
Separation, skilsmisse og papirløs skilsmisse
Spørgsmål om testamente
SR-bistand - Frivilligcenter yder social, juridisk eller psykologisk rådgivning
Skifteretten - Vejledning til pårørende om behandling af dødsboer ved en skifteret
Sådan gøres et dødsbo op
Testamente
Testamente - love og regler
Testamente og ægtepagt
Testamenter eller ægtepagt?
Uenighed mellem arvinger og domstolene
Uskiftet bo
Uskiftet bo gælder kun, hvis man var gift med afdøde på dødstidspunktet og hvis den afdøde ægtefælle havde børn
Valg af skifteform
Vilkår for dødsboer, arvinger og efterlevende - arv og skifte
Værgemål og båndlagte midler love og regler
Vurdering af dødsbo
Vurderingskontoret
Ægtefælle har ret til at få boet efter sin afdøde ægtefælle udleveret til uskiftet bo med fællesbørnene mod at påtage sig at betale afdødes gæld
Ægtefæller arver på bekostning af livsarvinger
Ægteskab

Til toppen

Arveafgift eller nu boafgift

Arv og arveafgift - hvem arver hvor meget?
Boafgift har afløst arveafgift
Boafgift
Minimer boafgiften / arveafgiften i dit testamente og se hvor meget arveafgift, arvingerne skal betale

Til toppen

Begravelseshjælp, efterlevelseshjælp, & efterladtes økonomi

Begravelseshjælp - hvem kan få og hvor meget samt udbetaling
Begravelseshjælp og anden økonomisk støtte til efterladte
Begraelseshjælp og begravelsesopsparing
Begravelseshjælp - offentlige satser max kr. 9.900 i 2012
Begravelseskassen Danmark
Den Danske Lærerstands Begravelseskasse
Efterlevelseshjælp - hvem kan få og hvor meget
Efterlevelsespension
Folkepension
Gældserklæring til efterlevelseshjælp som lån
Hver tredje efterladte får økonomiske problemer
Søg efterlevelseshjælp i udlandet
Udbetaling af ATP ved død - herunder automatisk udbetaling af et engangsbeløb til efterladt ægtefælle eller samlever
Økonomi i forbindelse med død og begraelse

Til toppen

Dødsfald

Afdøde.dk leverer danske dødsannoncer til aviserne og på internettet
Anmeldelse af dødsfald kræver dødsattest før begravelse eller brænding
Anmeldelse af dødsfald og begravelse til sogepræst eller kirkekontor
Det Etiske Råds anbefalinger om organdonation
DK-Gravsten Linkside til alle Danmarks fotograferede kirkegårde, hvor det er muligt at se eller bestille billeder fra sin forfaders gravsted
Dødsfald og begravelse - love og regler
Hvad gør man, når nogen dør?
Hvad gør man ved dødsfald - fra Folkekirken.dk
Bekendtgørelse om anmeldelse af dødsfald
Mindet.dk
Obduktion
Obduktion og donation
Om lidt blir her stille
Om lidt blir her stille, om lidt er det forbi - teksten fra Kjukken's hjemmeside
Organdonation - etik
Rettigheder og pligter lige op til og lige efter død
Til minde om på Navne.dk - om dødsfald og tak ved dødsfald fra alle aviserne i Berlingske Media
Tvangen må fjernes ved organdonation
Se også Hospice, dødsfald, begravelse eller bisættelse på SeniorSiderne

Til toppen

Lav testamente online på nettet

30 minutter og 650 kr. for at lave testamente
Flere og flere laver "gør-det-selv-" eller "online" testamenter
Gør-det-selv jura på nettet
Opret testamente online
Opret billigt testamente online med advokathjælp
Standard tekst/formular til testamente

Til toppen

Offentlige kontorer & blanketter

Blankettorvet
Borger.dk - din indgang til det offentlige
Domstolene
Karnov's Lovsamling - 30 dages gratis prøvetid
Kommunernes Landsforening
Landsskatteretten
Link til Kommuner & regioner på SeniorSiderne
Link til Ministerier & departementer på SeniorSiderne
Link til EU på SeniorSiderne
Lov om social pension
Personnumre
Politiet
Retsinformation med alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.)
Statsforvaltningerne

Til toppen

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)