SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Ministerier,
departementer
& styrelser

Søg på SeniorSiderne:

Index   Sitemap fra FreeFind

Borger & Folketing

Borger.dk
Danmarks Riges Grundlov
Den dømmende magt
Den lovgivende magt (Folketinget)
Den udøvende magt (Regeringen)
Domstolene
Fakta om Norden Danmark, Finland, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland
Folketinget
Folketingets administration
Folketingets Direkte - følg møder og debatter på computerskærmen eller få dagsordener, lovforslag o.s.v.
Folketingets dokumenter - lovforslag, spørgsmål og bilag
Folketingets medlemmer og udvalg
Folketingets ombudsmand
Forbrug.dk
Hvem bestemmer?
Landsskatteretten
Lobbyisme eller politisk påvirkning i Danmark
Norden - og det, du har bruge for, at vide om at arbejde, studere og flytte
Nordisk Råd - Nordisk Ministerråd
Ny i Danmark - den officielle hjemmeside for udlændinge
Politiet
Rigsrevisionen
Spin i dansk politik - politisk rådgivning eller manipulation af offentligheden siges at være moderne formidling af politik og politiske sager
Statsrevisorerne

Til toppen

Danmark: Ministerier & Departementer

Beskæftigelsesministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Justitsministeriet
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Kulturministeriet
Miljøministeriet
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Ministeriet for Børn og Undervisning
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Ministeriet for Ligestilling og Kirke
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Transportministeriet
Social- og Integrationsministeriet
Skatteministeriet
Statsministeriet
Udenrigsministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet

Til toppen

Danmark: Styrelser & Direktorater

Ankestyrelsen er øverste klageinstans på velfærdsområdet
Arbejdsmarkedsstyrelsen - dagpenge, kontanthjælp, løntilskud og sygefravær
Arbejdsskadestyrelsen - anmeld skade, beregn erstatning eller se en sag
Arbejdstilsynet - arbejdsmiljø, meld arbejdsulykker, erhvervssygdomme eller udenlandsk virksomhed
Banedanmark
Beredskabsstyrelsen
Bygningsstyrelsen
Civilstyrelsen
Domstolsstyrelsen
Energistyrelsen
Erhvervsstyrelsen før Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Erhvervs- og selskabsstyrelsen
Familiestyrelsen nu Ankestyrelsen Familieretsafdelingen
Finanstilsynet
Fødevarestyrelsen
IT- og Telestyrelsen videreføres i Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Kort og Matrikelstyrelsen
Kulturstyrelsen
Kunststyrelsen - støtte fra Statens Kunstråd og Statens Kunstfond
Lægemiddelstyrelsen
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Pensionsstyrelsen - pension, efterløn og ydelser
Personalestyrelsen nu Moderniseringsstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen
Skattestyrelsen
Socialstyrelsen (Servicestyrelsen)
Statens IT
Styrelsen for Forskning og Innovation
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
SU-Styrelsen nu Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
Sundhedsstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Trafikstyrelsen med Færdselsstyrelsen
Undervisningsministeriets kvalitets- og tilsynsstyrelse
Økonomistyrelsen nu Moderniseringsstyrelsen
Statsforvaltningerne

Til toppen

Norge

Arbeids- og sosialdepartementet NO
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet NO
Finansdepartementet NO
Forsvarsdepartementet NO
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet NO
Kommunal- og moderniseringsdepartementet NO
Kulturdepartementet NO
Kunnskapsdepartementet NO
Landbruks- og matdepartementet NO
Miljøverndepartementet NO
Nærings- og fiskeridepartementet NO
Olje- og energidepartementet NO
Samferdselsdepartementet NO
Statsministerens kontor (SMK) NO
Stortinget NO
Utenriksdepartementet NO

Til toppen

Sverige

Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet SE
Försvarsdepartementet SE
Justitiedepartementet SE
Kulturdepartementet SE
Miljödepartementet SE
Näringsdepartementet SE
Regeringskansliet SE
Riksdagen SE
Så styrs Sverige SE
Statsrådsberedningen SE
Socialdepartementet SE
Utbildningsdepartementet SE
Utrikesdepartementet SE

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)