SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

KOL (Kronisk
Obstruktiv
Lungesygdom)
& Lungekræft

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

De to mest alvorlige lungesygdomme

De 2 mest almindelige og meget alvorlige lungesygdomme er lungekræft og KOL
80 procent af tobaksrøgen forurener omgivelserne - rygeren inhalerer selv kun 20 procent
Aldrig-rygere risikerer at få KOL
Alle lungesygdomme - også lungebetændelse og bronkitis
Apoteket.dk's Sygdomsleksikon
Apoteket.dk's tema om KOL
Behandling og forebyggelse
Borger.dk
Den intelligente Krop - og udstyr
Flere ikke-rygere får konstateret KOL
Fysioterapi, psykologhjælp og træning
Handicap.dk
Hjælp i hjemmet
Hjælpemidler
International KOL-dag eller Lungedag finder sted hvert år tredje onsdag i november
Lungedagen står alle bag
Lungeforeningens socialrådgiver og rådgivere
Lægehåndbogen
Mad og vægt er vigtig, når du har en lungesygdom
Medicintilskud og kronikertilskud
Merudgifter som følge af din sygdom
NetDoktor.dk
NetPatient.dk - sundhedsinformation
Patientvejledere
Rejsevejledning for lungesyge og forsikringsdækning
Sociale rettigheder og muligheder for de, der får eller har en lungesygdom
Sundhed.dk - den offentlige sundhedsportal med information om sundhed og sygdom - og du kan logge på med nøglekort eller nøglefil og få adgang til dine sundhedsdata som Sundhedsjournalen med dine journaloplysninger, Behandlinger på sygehus, Prøvesvar og Medicinkortet
Transport til og fra læge og sygehus
Vigtigste symptomer på KOL: Åndenød, Hoste, Opspyt af slim fra lungerne og Øget tendens til lungeinfektioner - Netdoktor
Vigtigste symptomer på Lungekræft: Langvarig hoste, åndenød, smerter, blodig opspyt og flere andre - Netdoktor.dk
Vigtigste symptomer på Lungekræft: Langvarig hoste, åndenød, smerter, blodig opspyt og flere andre
Vigtigste symptomer på Lungekræft ifølge Kræftens Bekæmpelse
Åndedrættet.nu med Lotte Paarup - artikler, øvelser, bøger, kurser og træning
Åndedrætsmusklen
Åndedrætsmusklens hjælpemuskler
Åndedrætsbesvær
Åndedrætsbølgen
Åndedrætsfrekvens
Åndedrættet bliver højtliggende, overfladisk, kort og hurtigt på grund af stress
Åndedrætstræning og fysisk træning
Åndedrætsøvelser med 7 gode videoer til hjælp

Til toppen

Hvad er KOL? De tre store bogstaver står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Og for en kronisk sygdom - forstået på den måde, at lungefunktionen er permanent nedsat og aldrig kan blive normal igen. Obstruktiv betyder, at der er modstand mod luftens strømning igennem bronkierne - det opleves som åndenød og et forøget muskelarbejde for at trække vejret. (Åndenød er dog ikke farligt - men åndenøden skal holde op igen, når du hviler dig) Musklerne kan trænes op. KOL er som regel - men ikke altid - forårsaget af rygning og kaldes derfor - lidt misvisende - også rygelunger.

KOL eller Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

5 hurtige om KOL
7 tip til god søvn
Andre sygdomme KOL adskiller sig fra
Angst og depression i forbindelse med KOL
Artikler om sygepleje til KOL-patienter
Apoteket.dk om Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
Begrebsafklaring og gode råd omkring KOL
Behandling af KOL
Behandling af KOL i stabil fase
Binyrebarkhormon og bivirkninger
Binyrebarkhormon, som hæmmer ”betændelsestilstande”, kan anvendes i høje doser hos patienter med en alvorlig forværring af astma, ved svære tilfælde af rygerlunger m.m. - og i lave doser f.eks. til inhaltation. Men der er bivirkninger.
Binyrebarkhormon, spørgsmål og svar
Bronkitis, akut
Bronkitis, akut - hvad er det, hvad er årsagerne til det og hvordan føles det?
Danmarks Lungeforening
Danske Fysioterapeuter
Dansk Lungemedicinsk Selskab
Den bedste behandling mod KOL er rygestop, medicin og rehabilitering, men indånding af salt kan lindre generne, og saltinhalation er et supplement
Der går ofte mange år inden KOL udvikler sig og den vil sjælden være generende før 50 års alderen - de vigtigste symptomer er åndenød, hoste og opspyt af slim fra lungerne
DEXA scanning, DXA scanning, knogleskanning
Digitale kaffemøder skal bekæmpe ensomhed hos KOL-patienter
En go' morgen giver en bedre start på dagen
Er Yoga'ens "De fem tibetanere" 10 minutter hver dag noget?
Ergoterapeut Foreningen
Ergoterapeuter har plads i rehabilitering af KOL-patienter
Ergoterapi og lungesygdom
Ernæring og KOL-patienter
Flere årsager til KOL - men astma kan undertiden udvikle sig til en tilstand med permanent obstruktiv lungefunktionsnedsættelse, der i praksis kan være svær at skelne fra KOL
Flyrejse med KOL
Frygt for KOL holder mange væk fra lægen og kommer først så sent, at mere end 50 procent af lungerne er nedbrudt
Fysioterapeuter behandler KOL-patienter i alle faser af sygdommen
Fysisk aktivitet og KOL
Få hjælp til din åndenød
Gode råd om medicin som at begrænse antallet af forskellige typer inhalatorer
Gode råd ved KOL - hjælp lungerne med at holde sig friske ved at undgå det, som vil gøre sygdommen værre
Gratis pjecer og informationsmateriale fra Lungeforeningen
Gratis træningshæfte og dvd fra ÆldreForum "STYRK KROPPEN OG LET HVERDAGEN - DET ER ALDRIG FOR SENT!" med øvelser til ældre, som ønsker at træne hjemme, og som ikke i forvejen er fysisk aktive
Har jeg risiko for KOL?
Hver tredje KOL-patient er underernæret ved indlæggelse p.g.a. af øget forbrænding, træthed og mangel på appetit
Hvordan bør KOL-rehabiliteringens træningsprogram være opbygget?
Hvordan kan lægen - almen praksis - styrke KOL-patientens egenomsorg?
Hvordan nedtrapper man brugen af / hvordan stopper man bruge af BINYREBARKHORMON
Hjælp til rygestop
Iltbehandling og KOL
Influenzavaccination hvert år
Inhalatoren bruges sådan - få tjek på det
Inhalationsbehandling ved KOL og astma
Inhalationsmedicinsk behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom
Inhalationssystemer
KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
KOL er en kronisk lungesygdom, hvor der sker en forsnævring af luftvejene og ødelæggelse af lungevævet; KOL udvikler sig snigende over mange år og viser sig ved tiltagende åndenød, hoste, slim og hyppige lungeinfektioner
KOL eller rygerlunger
KOL i terminalfasen
Kronisk obstruktiv lungesygdom – KOL – er en kronisk uhelbredelig sygdom i luftvejene og lungerne, hvor lungevævet langsomt nedbrydes - pdf-fil
KOL-sygeplejerske har som i Skanderborg til opgave at styrke og koordinere indsatsen i forhold til borgere med svær og meget svær KOL for at forebygge unødvendige indlæggelser
Liv i lungerne - online undervisningssite om lunger, luft og sundhed
Lungebtændelse
Lungebetændelse, men Kold lungebetændelse
Lungebetændelse og KOL
Lungeforeningens rådgivning for lunge- eller KOL-patienter
LungePatient.dk
Lungesygdomme som astma, bronkitis, lungebetændelse, tuberkulose o.s.v. og naturlivis KOL
Magnesium (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Related Supplements)
Mange -også ikke-rygere - har KOL uden at vide det. Og en tidlig diagnose, som nemt stilles ved en simpel måling af lungefunktionen hos din egen læge, er vigtig, fordi den tabte lungefunktion ikke kan genvindes
Midler mod astma og rygerlunger (KOL) herunder Binyrebarkhormon
Motion og træning forbedrer din vejrtrækning
Most important part of any pulmonary rehabilitation program for COPD is exercise
Målet for KOL-behandlingen
N-Acetyl Cysteine (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Related Supplements)
Netdoktor.dk om KOL / Rygelunger
Nyeste internationale guidelines for KOL i følge Danske Fysioterapeuter
Når andre spørger til din sygdom, kan du svare sådan - og få dem til at forstå, hvordan det er at leve med KOL
Patientvejledning
PEB-fløjte
Proteinbehovet ved KOL øges, så lav selv proteindrik
Rehabilitering af KOL - National Klinisk Retningslinje
Selvbehandlingsplan ved akut forværring af KOL-sygdommen Hvad skal du gøre, hvis dine symptomer bliver værre (mere hoste, åndenød og/eller opspyt)?
Snak med andre om lunger (Forum)
Stuen er nok til effektiv styrketræning - se det i gratis e-bog
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for KOL og Svensk rapport om Astma og KOL
Symptomer på KOL - fra Netdoktor.dk
Symptomer ved KOL - fra Lungeforeningen
Sådan forbereder du dig som KOL-patient til konsultationen hos din læge
Træn din opmærksomhed med øvelser, som bygger på principperne bag mindfulness
Træning med elastik - grats e-bog til download
Undersøgelser ved KOL
Undgå kulde
Undgå stress
Vaccination mod influenza - spørgsmål og svar - Statens Serum Institut
Vaccination mod influenza - Sundhedstyrelsen
Vaccination mod influenza - Ældre Sagen
Vaccination mod influenza er gratis, men vaccination mod pneumokokker (lungebetændelse) skal betales af patienten selv og koster nogle hundrede kroner
Vaccination mod lungebetændelse hos Danske Lægers Vaccinations Service
Vaccination mod lungebtændelse eller pneumokokken , som giver den typiske lungebetændelse
Vaccination af ældre og og andre med dårlig helbredstilstand mod lungebetændelse
Viden om lunger
Åndedrættets primære muskel er åndedrætsmusklen, men der er også hjælpemuskler
Årskontrol

Til toppen

Når luften åndes ind føres den gennem bronkierne frem til lungeblærerne. Her optages indåndingsluftens ilt, O2, i blodet. Og fra blodet afgives dets indhold af kuldioxid eller kultveilte, CO2, i lungeblærerne, så det kan komme med udåndingsluften. Men har man KOL er lungeblærer og bronkier beskadigede. Bronkierne er forsnævrede og luften har vanskeligt ved at passere. Udvekslingen af ilt og kuldioxid/kultveilte forringes så meget, at luften, som man ikke kan komme af med, hobes op i lungerne. Så det bliver svært at trække vejret. Og det føles som åndnød. Det er det største problem for KOL-patienter. Derfor er det vigtigt at gøre noget - at få udnyttet lungekapacitet optimalt og få kontrol over åndedrættet. Så du må holder dig fysisk i gang - også selv om du får åndenød. Åndenød er ikke farligt - men åndenøden skal holde op igen, når du hviler dig. Der findes forskellige teknikker til at trække vejret. De kan hjælpe dig til: At få mere luft ned i lungerne, at bruge dine kræfter optimalt i forhold til din vejrtrækning og at dit fysiske aktivitetsniveau bliver bedre. Derfor er det en god ide at finde lungehold med det formål at træne din kondition og dit funktionsniveau, så du oplever en øget livskvalitet i hverdagen - et træningshold, hvor der trænes forskellige teknikker, åndedrætsøvelser, bevægelse, og hvor der arbejdes med at få kontrol over åndedrættet igen efter bevægelse med sigte på at vedligeholde og forbedre konditionen og muskelstyrken og øve hoste/støde-teknikker og gives vejledning i brug af PEP-fløjte. Et hold som er velegnet for såvel personer med KOL som personer med lungefibrose og andre lungesygdomme.

KOL- eller Lungehold

Et lungehold hos fysioterapeut
Lungehold - KOL - på aftenskole (Spørg hos aftenskolerne i den by, hvor du bor)

Til toppen

KOL, medicin, træning & hjælpemidler

7 videoklip med åndedrætsøvelser målrettet dine lungeproblemer fra fra Lungeforeningen og Lotte Paarup
Derfor er træning godt for dig - fysisk træning, som gør dig forpustet, er lige så vigtigt som medicin
Fløjtemundsteknikken kan bruges, når du får åndenød
Få tilsendt en 36 minutters gratis lydfil på din mail med åndedrætsøvelser samt en undersøgelse og gennemgang af det optimale åndedræt på www.åndedrættet.nu
Medicinsk behandling af KOL
Hjælp ved åndenød
Hvad kan du træne?
Hvad opnår jeg ved hjælp af medicin?
Hvor meget skal du træne?
Hvor og hvordan virker medicinen?
Hvordan træner man rigtigt?
Hvordan virker den blå og grønne medicin?
Ilt og åndedræt
Pepfløjten løsner slim og hjælper dig til kontrol over din vejrtrækning
Rygelunger og træning
Træning af dine lungemuskler, når vi taler om KOL, astma eller andre luftvejslidelser med Powerbreathe, som styrker lungemuskulaturen
Træning af mavemusklerne
Åndedrætsbølgen
Åndedrætsmusklen
Åndedrætsmusklen arbejder ikke alene - der er hjælpemuskler, som også skal trænes
Åndenød under træningen er ikke farlig

Til toppen

BLÅ- eller GRØN-pakning? Medicin til behandling af KOL virker forskelligt fra person til person. Den luftvejsudvidende medicin kommer i to former, en type, der virker i cirka tre til fem timer, og en anden type, der virker i 12 til 24 timer. Med andre ord kan du få beta2-agonister og antikolinergica i både en kort- eller langtidsvirkende form. Og der er en FARVEKODE på pakningerne. Farvekoden udenpå den korttidsvirkende, luftvejsudvidende medicin er BLÅ. Og farvekoden for den langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin er GRØN. Beta2-agonister kaldes i daglig tale luftvejsudvidende medicin, mens antikolinergica eller antikolinergicum kaldes luftvejsudvidende medicin. Og så er der den medcin, der i daglige tale kaldes FOREBYGGENDE medicin - det er steroider eller binyrebarkhormon, og inhaleret binyrebarkhormon dæmper den astmatiske inflammation - altså en betændelsestilstand - i luftvejene ved ASTMA, men, fremgår det også af Sundhed.dk, det er vigtigt at starte den forebyggende behandling tidligt i sygdomsforløbet. "Inhalerede binyrebarkhormoner bruges også ved KOL. Her bruges de i en fast og højere dosis end ved astma og næsten altid sammen med andre typer medicin. Ved KOL virker stofferne først og fremmest ved at nedsætte tendensen til akutte forværringer, såkaldte KOL exacerbationer." Men der er bivirkninger som som lokal irritation i svælget og hæshed samt trøskesvamp (hvide belægninger), men også som vægtøgning, måneansigt og tynd, skør hud med blodudtrædninger og knogleafkalkning (osteoporose). Nyere undersøgelser af patienter med KOL viser, at høje doser kan forøge risikoen for at få lungebetændelse, selvom de forebygger de pludselige forværringer. Når man inhalerer binyrebarkhormon (indtagelse via åndedrætsorganet), kan noget af stoffet aflagres i munden og i halsen i stedet for at finde vej ned i lungerne. Dette kan medføre: Hoste, Hæshed, Mundtørhed og Ondt i halsen. (http://www.sundhedslex.dk/binyrebarkhormon-bivirkninger.htm) Se mere i hæftet "Lær at leve med KOL Modul 2". Den ene forfatter er Overlæge dr.med. Finn Vejlø Rasmussen - og han har en hjemmeside http://www.lungemedicineren.dk/ og Lungeklinikken SiP på Helenevej 10, 2960 Rungsted Kyst, med tidsbestilling på telefon 40 78 66 26.

KOL på engelsk

COLD (Chronic obstructive lung disease) Definition - engelsk
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) I - engelsk - (COLD is now called chronic obstructive pulmonary disease (COPD))
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) II - engelsk
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) III - engelsk
COPD Symptons
COPD Treatments and drugs
COPD Treatments by Lifestyle and home remedies
Chronic Obstructive Pulmonary Disease - engelsk
Home remedies and Medications for COPD - engelsk
What Is Pulmonary Rehabilitation?

Til toppen

Kronisk bronkitis er ikke det samme som KOL, men kan give anledning til KOL eller Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Kronisk bronkitis eller akut & astmatisk bronkitis

Akut bronkitis
Astmatisk bronkitis for begyndere - pdf-fil
Akut bronitis skyldes en infektion med virus eller bakterier og afviger således fra kronisk bronkitis, derl skyldes en vedvarende irritation af luftvejene på grund af tobaksrøg eller anden luftforurening
Hoste - er det infektion, bronkitis eller rygerlunger d.v.s. KOL?
Hvad er forskellen på astma og astmatisk bronkitis?
Kronisk bronkitis
Permanent betændelsesestilstand i bronkiernes slimhinde, som har givet hoste og opspyt i mindst tre måneder af et år i minimum to år i træk, før diagnosen Kronisk bronkitis kan stilles.
Kryderurt kan hjælpe mod astma, bronkitis eller tør hoste
Symptomer på astma og astmatisk bronkitis
Se også under Astma, allergi & overfølsomhed på SeniorHelse

Til toppen

Lungekræft

Alternativ behandling af lungekræft godkendt
Andres erfaring
Apoteket.dk om lungekræft
At leve med lungekræft
Behandling af lungekræft
Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse om cancer, lungecancer - lungekræft
Danmarks Lungeforening
Here you'll find in-depth lung cancer information including its symptoms, stages, and ... - engelsk
Lungcancer.org - engelsk
Lung cancer symptoms, stages, treatment, types, survival, statistics, and more - engelsk
Lungeforeningens rådgivning for lunge- eller KOL-patienter
Lungesygdomme som astma, bronkitis, lungebetændelse, tuberkulose o.s.v. og naturlivis lungekræft
Lægehåndbogen - Sundhed.dk - om lungekræft
Om lungerne
Operation for lungekræft - Netdoktor.dk
Patientforeningen Lungekræft
Rygning, men også for eksempel radon er årsager til lungekræft
Symptomer på lungekræft - engelsk
There are three main types of lung cancer - engelsk
Tilbagefald og ny behandling
Typer af lungekræft - Netdoktor.dk
Undersøgelser ved lungekræft

Til toppen

Kræftens Bekæmpelse, de indsamlede penge, støtte og dig

Dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende pdf-fil
Formuen vokser hos Kræftens Bekæmpelse
Kendt overlæge betegner bidrags­ydere som "naive stakler", fordi Kræftens Bekæmpelse unddrager kræftramte millioner
Kommuner tjener på at snyde syge for deres penge
Pengene fosser ind til Kræftens Bekæmpelse
Det bruger Kræftens Bekæmpelse p.t. pengene til

Til toppen

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik