SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Biblen, kirker,
præster
& religioner

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Advent & kirkeår

Advent
Advent - ifølge Wikipedia
De ti vigtigste ting om advent
Hvad er advendt og adventstid?
Kirkeåret begynder den første søndag i advent
Kirkeåret iden katolske kirke begynder også med adventstiden
Kirkeåret ifølge Wikipedia
Kirkeåret med gammeldags tid

Til toppen

Biblen

Bibelen er betegnelsen for de grundlæggende kanoniske skrifter i jødedommen og kristendommen. Den hebraiske Bibel, også kaldet Tanakh, er ikke identisk med den kristne Bibel, som beskrives her på Wikipedia
Bibelen online
Bibelselskabet
Bible Gateway til over 100 versioner af biblen
Den katolske kirkes Bibel - Den protestantiske version består af 66 bøger og den katolske af 73
European Bible School
Katolsk bibel og teologi
King James Version er en engelsk oversættelse af hele Bibelen
New International Version
Salmernes Bog er den 19. bog i det Gamle Testamentes kanon. Den er en af de såkaldte poetiske bøger i det Gamle Testamente, ligesom f.eks. Jobs Bog. Den indeholder 150 kapitler, kaldet salmer, og er dermed den bog i Bibelen med flest kapitler
Selskab for Bibelsk Arkæologi
Søg i biblen
Tanakh er den hebræiske bibel
The New Bible

Til toppen

Kirken & religioner

10 vigtige ting om den danske folkekirke
Barnedåb
Baptistkirken i Danmark
Bekendelsesskrift eller trosbekendelse
Bryllup - borgerlig eller kirkelig vielse
Buddhisme i følge Religion.dk
Catholic.Net
Danmarks kirker (Nationalmuseet)
Danske domkirker gennem tiden - også dem uden for landets grænser
Danske Sømands- og Udlandskirker
Den danske folkekirke (Folkekirken)
Den danske folkekirke er den evangelisk-lutherske kirke i Danmark
Den evangelisklutherske Frikirke er en sammenslutning af evangelisk-lutherske frimenigheder i Danmark
Den Katolske Kirke i Danmark
Den katolske Kirke i Danmark består af 41.600 katolikker (juli 2015), som er samlet i et bispedømme - og her er der noget om bispedømmet
Den Katolske Kirke i Norden
Den Katolske Kirke i Norge
Den Katolske Kirke i Sverige
Den katolske kirke og Lutheranere markerer Reformationen i fællesskab
Den katolske tro
Den norske kirke NO
Det Lutherske Verdensforbund
Det mosaiske Troessamfund i Danmark
Det Pavelige Råd for de Kristnes Enhed varetager kontakter med andre kristne kirker
DK-Gravsten Linkside til alle Danmarks fotograferede kirkegårde, hvor det er muligt at se eller bestille billeder fra sin forfaders gravsted
Fader vor eller Fadervor
Find salmen
Folkekirke og Relegionsmøde
Folkekirken.dk
Folkekirken er den danske statskirke og det største kirkesamfund i Danmark
Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens styring - en betænkning på pdf-fil
Folkekirkens styring er ved et vendepunkt - en E-bog
Folkekirkens økonomi
Hinduisme i følge Religion.dk
Hvad tror muslimer på?
Hvordan bliver man katolik? DK
IM-Senior Siderne om Indre Missions seniorarbejde
Indmeldelse i folkekirken
Islam i følge Religion.dk
Jødedom i følge Religion.dk
Kalkmalerier i danske kirker
Katolsk Forlag og dets bøger
Katolsk Konvertitkursus i København
Katolsk mini-leksikon
Katolsk Orientering
Katolska Kyrkan i Sverige SE
Kirkeasyl
Kirkebogladen
Kirkeministeriet
Kirken med stort K og i bestemt form
Kirken underviser
Kirker.dk
Kirker i Danmark - en billeddatabase
Kirkestatistik - folkekirkens medlemstal, døbte, ind- og udmeldelser, konfirmerede, kirkelige vielser og velsignelser samt begravelser
Klokkemuseum
Kristeligt Dagblad
Kristeligt Folkeparti NO
Kristendom.dk
Kristen.no - Norges kristne netportal NO
Kristna Fredsrörelsen SE
Kristendemokraterna i Sverige SE
Kristendemokraterne i Danmark
Kristendom i følge Religion.dk
Kultur- og kirkedepartementet NO

lovstof
Lutheranisme udgør nu om dage blot en mindre del af protestantismen - Lutheranismen (i forskellige udgaver) er officiel statsreligion i Danmark, Finland og Island. I Sverige var lutheranismen statsreligion indtil 2000, og i Norge indtil 2012
Lutherhjälpen i Sverige SE
Martin Luther ifølge Wikipedia
Martin Luthers jødehad er uomgængeligt - Religion.dk
Martin Luther, jøderne og det historiske spørgsmål
Martin Luther og reformationens jubilæum i 2017 - og et spørgsmål
Martin Luther og nazisterne
Martin Luther skrev det stærkt antisemitisk værk, "Om Jøderne og deres Løgne", udgivet i Wittenberg 1543 af Martin Luther. Og denne bog er en af de største kilder til antijødiske citater og tager som udgangspunkt at Gud definerer jøderne (Israels Børn) som en ond hore. Martin Luther havde oprindelig håbet at omvende jøderne i Tyskland til kristendommen, men blev med tiden stadig mere hadsk mod dem. I Tyskland blev bogen et grundlag for nationalsocialisternes legitimering af antisemitismen, og i Danmark blev dele af den i 1938 oversat og udgivet af Nordiske Kvinders Forlag. Den blev forlagt og oversat af den danske nazist Olga Eggers. Danske nynazister har i 1972 udgivet et fotografisk genoptryk af Eggers' delvise oversættelse. Først i 1999 forelå en fuldstændig oversættelse af Luthers skrift mod jøderne. Teksten blev oversat af pastor emeritus Christian Truelsen og udgivet på forlaget Tidehverv under titlen Mod tyrken og jøden. I denne udgivelse findes, som titlen antyder, tillige en oversættelse af Luthers skrift Om krigen mod tyrken og Feltprædiken imod tyrken, begge fra 1529. (Wikipedia)
MC-Kirken
Meditation - tema på Kristendom.dk
Metodistkirken i Danmark
Metodistkyrkan i Sverige SE
Netkirken
Paven og de kristnes enhed
Protestantisk kristendom og kirke kirke er en fællesbetegnelse for den evangelisk-lutherske kirke, den reformerte kirke og den anglikanske kirke
Radio Vaticano
Recessen i København af 30. oktober 1536 fra Kong Christian 3.s kendes som recessen om reformationen, idet loven indførte en ny kirkeordning og det retlige grundlag for reformationen i Danmark
Reformationen begyndte i Ringnæst og Haderslev otte år før det øvrige Danmark - Wikipedia
Reformationen - hvad startede den i Danmark?
Reformationen i Danmark
Reformationens historiske forløb, som førte til splittelse af den vesterlandske kristenhed og dannelse af de protestantiske kirkesamfund - og protestantisme, som er fællesbetegnelse for de tre store kirkelige grupperinger: Den lutherske, Den calvinske (reformerte kirker) og Den anglikanske. I videre betydning dækker protestantisme den "radikale" protestantisme, der til højre består af en mangfoldighed af biblicistiske og spiritualistiske samfund, og til venstre af en rationalistisk, humanistisk kulturstrømning, der er mere almenkulturel end egentlig kirkelig.
Reformationen og Martin Luther
Religion.dk DK
Protestantisme - Den danske Folkekirke er protestantisk, mere specifikt evangelisk-luthersk.
Retræte.dk - om kristne retræter, stilhed og meditation
Sjukhuskyrkan i Sverige SE
Sjømannskirken NO
Sogneaften.dk med Katalog over foredragsholdere
Stiftelsen Kirkeforskning NO
Stilhedens Arbejde viderefører de retræter, Det økumeniske Center, København, har arrrangeret
Svenska Baptistsamfundet SE
Svenska kyrkan SE
Svenska kyrkan i utlandet SE
Svenska kyrkans yrken och utbildningar SE
Sveriges Kristna Råd SE
Tema om reformationen fra 1517 til 2017
Teologinet DK
Tilgengængelighed i Folkekirken
Trossamfund og menigheder udenfor folkekirken i Danmark
Vatikanet

Til toppen

Menighedsråd, præster & organister

Danmarks Kordegneforening
Dansk Kirkemusiker Forening
Dansk Organist og Kantor Forening
Den norske Kirkes presteforening NO
Det Norske Diakonforbund NO
Det mellemkirkelige Råd
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte
Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenigheder
Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark
Foreningen af Præliminære Organister eller Organstforeningen
Kirkefondet hjælper menigheder
Kyrka - Kyrkans Akademikerförbund SE
Kyrkomusikernas Riksförbunds SE
Landsforeningen af Menighedsråd i Danmark
Menigheder, menighedsnummer og pastorale enheder i Den katolske Kirke i Danmark
Præsteforeningen i Danmark
Sogn.DK
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) SE

Til toppen

Kirke og kongemagt

Opbygning af kirke og kongemagt
Kirke og konge
Kirke- og kongemagten i middelalderen
Kongemagten fra Jellingesten til enevæld
Kongemagt og retsudvikling
Stat og kirke under enevælden
DE DYBESTE RØDDER er Dronningens fortælling om Danmark og danskerne
Dronningen: Man bliver ikke nødvendigvis dansker af at bo i Danmark. Danskerne skal være gæstfrie, men indvandrere skal også melde sig ind i samfundet, hvis integrationen skal lykkes, siger dronning Margrethe II.
Ingen opklarende spørgsmål fra Deres kongelige hofreporter Th. Larsen, hvis samtale i behørig benovelse med majestæten er Billedbladet i bogform
Dronningen har ikke retHvad ved dronningen om det moderne Danmarks rødder? I Thomas Larsens samtalebog med dronning Margrethe II udelader hun bjerge af møgbeskidt vasketøj fra kongernes og kirkens historie, skriver religionshistoriker Jens-André P. Herbener.

Kirkehistorie, reformationen m.v.

10 religiøse steder i Jerusalem
Billeder af Slotskirken i Wittenberg, hvor Martin Luther den 31. oktober i 1517 slog sine 95 teologiske teser fast på døren til kirken
Den Katolske Kirkes - pavens - og Det Lutherske Verdensforbunds fælleserklæring fra Malmø 31. oktober 2016
Forskelle mellem katolsk og protestantisk tro
Gravkirken (eller Den Hellige Gravs Kirke) er en kristen kirke i Jerusalem, som er bygget på Golgata, det sted hvor Jesus ifølge kristne traditioner blev korsfæstet - Wikipedia
Haderslev blev Nordens Wittenberg 10 år før det skete i kongeriget - byen er det første sted i hele Norden, hvor reformationen blev gennemført og kan derfor med rette kaldes "Nordens Wittenberg"
Israel åbner pilgrimsrute i Jesu fodspor
Jerusalem som pilgrimsmål - til gravkirken
Jøder, kristne og muslimer har - ligesom katolikker og protestanter!!! - samme Gud
Katolicismen oplevet af en protestant
Katolikker i Dialog
Kirkehistorie
Noah's ark - Wikipedia
Noah's ark i Answers in Genesis i Petersburg, Kentucky, USA
Reformationen i 1536 - Opgøret med katolicismen kort fortalt
Pave Frans på svær opgave i Skåne: Vil forsone katolikker og protestanter
Pave Frans vil gøre Martin Luther til helgen
Pave vil lægge 500 års teologisk strid bag sig i Malmø
Pavens besøg i Sverige kan ændre den kirkelige kultur og kirkernes egen selvforståelse, så de ikke bare lægger vægt på, hvad de er og ikke er, men også hvad de kan blive
Pilgrimsfærd skaber forsoning
Pilgrimsvandring.dk
Pilgrimsvandring på pilgrimsruten Caminoen siden middelalderen - inden for katolicismen regnes Caminoen som en af de tre vigtigste pilgrimsruter, sammen med ruterne til Rom og Gravkirken i Jerusalem.
Pilgrimsvandring på pilgrimsruten til Rom - fra Canterbury i England - gennem Frankrig og Schweiz - kaldes ”La Via Francigena”, som betyder vejen fra Frankrig eller vejen fra Frankernes land
Protestanter og katolikker mødtes i Sverige: Vi skal markere det, der forener os
The Gutenberg Bible
Tilnærming etter 500 års kirkesplid
Wittenberg - reformationens by
Wittenbeerg - Protestantismens vugge - 1½ times kørsel sydøst for Berlin
Spørg om kirkehistorie

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)