SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Hospice,
palliative teams,
dødsfald,
sorg & hjælp

Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Den sidste tid

Døden - at møde døden med åbne øjne
Besøgstjenesten Den sidste tid bistår døende og deres pårørende gennem nærvær og omsorg
Den sidste tid kan det være meget svært at tage hul på at tale med sine nære om døden
Den Sidste Rejse
Debat om at møde døden med åbne øjne
Døden tæt på
Folkekirken.dk om den sidste tid
Hjertepatienter får langt fra altid den død, de fortjener
Hvordan tackler jeg dødsangst?
Jeg frygter ikke døden. Men jeg er bange for at blive gammel
Livet og døden
Livets sidste fase
Morfin i den sidste tid bør doseres med henblik på smertelindring
Når døden er nær - fra Netdoktor
Om lidt blir her stille
Om lidt blir her stille, om lidt er det forbi - teksten fra Kim Larsen og Kjukken's hjemmeside
Sorggrupper i følge PAVI Videncenter for Rehabilitering og Pallitation
Vi taler sjældent om den sidste tid - Ældre Sagen giver inspiration til at tale om det uundgåelige
Ældre frygter livet mere end døden

Til toppen

Få et livstestamente & plejetestamente

Livstestamente sikrer, at lægerne følger dine ønsker, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give besked
Hvad er et livstestamente? (pdf-fil)
Plejeplan og plejetestamente om pasning og pleje, hvis du har fået konstateret demens
Opret dit livstestamente online med NemID eller digital signatur

Til toppen

Ikke død endnu - Sig nej til aktiv dødshjælp og ja til hospice

To argumenter mod aktiv dødshjælp
Fem argumenter mod aktiv dødshjælp
Hvordan forholder kristendommen sig til aktiv dødshjælp?
Hvordan ser religionerne på aktiv dødshjælp?
Ikke Død Endnu
Not Dead Yet - The Resistance - is a national, grassroots disability rights group that opposes legalization of assisted suicide and euthanasia as deadly forms of discrimination.
Vigtigt at vide om aktiv dødshjælp

Til toppen

Information om hospice & palliativ indsats

Children's Hospice International
Det Gode Hospice er et udviklingsprojekt
Det Gode Hospice program - skitse til hospice som del af den palliative indsats (pdf-fil)
Djursland-hospice bygget efter principperne om Det Gode Hospice i Danmark
Foreningen En Værdig Død
Hospice for døende - fra Borger.dk
Hospice in the UK
Hospice og palliativ medisin for eldre - forum om en god og verdig alderdom i Norge NO
Hospicefonden Danmark
Hospice Forum Danmark
Hospice Education Institute
Hvad er et hospice?
Hvad er dine rettigheder?
Hvad kan et hospice tilbyde?
Hvad koster det?
Hvordan fungerer den den palliative indsats? - faglige retningslinier for omsorg for alvorligt syge og døende
Hvordan henvender man sig til et hospice?
International Association for Hospice & Palliative Care
Landsforeningen Liv & Død
Palliativ sykepleie - videreutdanning i Norge
NÅR TO BLIVER TIL EEN - omsorg i sorgen (pdf-fil)
Palliativguiden med oplysninger om hospicer, palliative teams og enheder i de fem regioner
PALLIATIVT VIDENCENTER
Specialiseret palliativ medicin ... hvorfor, hvor og hvordan?
Se mere om Hospice og palliativ indsats - omsorg og pleje
Visitationskriterier

Til toppen

Hospice & palliativ indsats

Der er frit hospicevalg i Danmark. Det betyder, at borgere har mulighed for at vælge, hvor i landet de har ønske om at komme på hospice. Man flytter ikke bopælsadresse under ophold på hospice. Det er gratis for patienten at komme på hospice. Pårørende skal derimod betale for forplejning under opholdet. Visitationskriterier for ophold: •Patienten er uhelbredelig syg med forventet kort levetid, •Helbredende tiltag er ophørt, •Patienten har en terminalbevilling, •Patienten er orienteret om, at behandling og pleje nu har lindrende sigt eller •Patienten har have behov for den tværfaglige palliative indsats på specialistniveau. •Patienten skal selv ønske ophold på hospice. Egen læge eller sygehuslæge skal udfylde og sende en henvisning. Hospice Forum Danmark

Anker Fjord Hospice i Hvide Sande
Arresødal Hospice i Frederiksværk
Caring Connections - engelsk
Dansk Selskab for Palliativ Medicin
Danske Diakonhjem - plejehjem, hospice og socialpsykiatri
Det Palliative Team på Sygehus Thy-Mors
Det Palliative Team på Sygehus Thy-Mors bringer hospice ud i patientens hjem
Det Palliative Teams kontakt med patienten på Sygehus Thy-Mors
Diakonissestiftelsen
Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg
Foreningen for Palliativ Indsats - omsorg ved livets afslutning
Hospice Djursland i Rønde
Hospice Forum Danmark
Hospice Forum Danmarks brevkasse
Hospice Fyn i Odense
Hospice Limfjord i Skive
Hospice Mariager Fjord og Center for Lindrende Indsats (fond) ved Hadsund
Hospice Sjælland i Roskilde
Hospice Storstrøm i Maribo
Hospice Sydfyn
Hospice Sydvestjylland i Esbjerg
Hospice Søholm i Århus (Viby)
Hospice Søndergård i Måløv
Hospice Sønderjylland i Haderslev
Hospicegården Filadelfia i Dianalund
KamillianerGaardens hospice i Aalborg
Palliativ behandling
Palliativ medicin
Sankt Lukas Hospice i Hellerup
Sankt Lukas Hjemmehospice er landets første hjemmehospice
Sct. Maria Hospice Center i Vejle
Støtteforeningen for Hospice Østjylland i Skanderborg
Støtteforeninger til hospiceprojekter over hele landet
Svanevig Hospice

Til toppen

Hjemmepleje, hjemmeservice & pasning

At leve med døden, sorg og trøst - vejledning i følelsesmæssig og åndelig pleje af døende
Centret for frivilligt socialt arbejde & Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde
DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet - rådgiver
Efterlevelseshjælp
Orlov til pasning af syge og døende pårørende
Pleje af døende i hjemmet - tilskud fra Sygeforsikringen Danmark for gruppe 1 og 2
Plejevederlag m.v. ved pasning af døende
Plejevederlag kan der søges om her
Se mere under Hjemmepleje, hjemmeservice & plejehjem på SeniorHelse

Til toppen

Besøgsven & frivilligt arbejde

Se under Besøgsven, bisidder & frivillige på SeniorSiderne

Til toppen

Dødsfald

10 praktiske råd til pårørende
Anmeldelse af dødsfald sker til kirkekontoret eller sognepræsten og kræver dødsattest fra læge
Anmodning om begravelse
Dødsfald i udlandet
Dødsfald og begravelse - love og regler
Efterladte.dk - Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Eftermail.dk Med mail kan du optage afskedsvideoer og -breve, gemme billeder, tekster og andre filer som i tilfælde af, at du dør, bliver sendt til dine efterladte. Du kan også få lukket dine konti på forskellige websites som Facebook og LinkedIn, når du dør
Hvad gør man, når nogen dør
Hvad gør man ved dødsfald? - fra Folkekirken.dk
Hvordan bliver man medlem af folkekirken?
Lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald
Mindesamvær
Obduktion
Obduktion information til pårørende, når der skal foretages retslægelig obduktion - pdf-fil
Obduktion og donation
Obduktionskort tilkendegiver din holdning til obduktion (pdf.fil)
Pligter og rettigheder lige op til døden og ved dødsfald
Vigtige overvejelser før et farvel før begravelsen eller bisættelsen

Til toppen

Dødsbo, skifte, arv, testamente & efterlevelseshjælp

Se under Dødsbo, arv og testamente på SeniorSiderne

Til toppen

Efterladte, enker & enkemænd

Der skal mere fokus på de efterladte
Det praktiske, når man har mistet
Dobbelt så mange kvinder som mænd oplever at ægtefællen dør
Efterladte
Efterladte forskelsbehandles
Enke søger andre enker
Enker har sværest ved at komme videre
Enker og enkemænd — Hvad har de behov for? Hvordan kan du hjælpe?
Ensomme Gamles Værn
FN's internationale dag for enker er den 23. juni - skal sætte fokus på de mere end 115 millioner enker, der lever i ekstrem fattigdom. Dagen er første gang markeret i 2011.
Foreningenmor.dk har til formål at hjælpe enker med hjemmeboende børn
Hvad bør du vide for at kunne hjælpe enker og enkemænd med at bearbejde sorgen?
Kommende enker bør læse succesforfatters bitre erfaringer
Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Ny partner hvis man har mistet?
Om enker og efterladte - Fire udsagn om dumheden, sproget og digtningen
Rehabilitering af ældre efterladte i sorg - pdf-fil fra Ensomme Gamles Værn
Sorgstøttetilbud til voksne og ældre efterladte

Til toppen

Sorg & trøst

Børns sorg
Død og opstandelse
Efter livet
En at tale med - fra Folkekirken.dk
Godt gennem sorg og krise
Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Livslinien - hvis du har brug for nogen at tale med
Om at mindes den døde
Psykologhjælp
Reaktion ved krise og sorg i følge Netdoktor.dk
Samtale om liv og død
Ses vi igen? - Tro på opstandelsen
Sorg og krise
Sorg og tab
Sorghjælp
Sorgpilot hjælper børn med at møde døden Sorgreaktioner
Støtte og rådgivning ved dødsfald
Søger du en at tale med?
Tekster, der trøster
Trøst
Unge & sorg
Se eventuelt under Råd & vejledning på SeniorSiderne

Til toppen

Vågekoner

Bestil en vågekone fra Dansk Røde Kors
Hvad er en vågekone?
Moderne vågekoner rykker ud for at være om den døende i den sidste tid
Plejenidanmark.dk om rekruttering af vågekoner
Vågekonen og retsmedicineren på job
Vågekoner giver døende ro og afklaring
Vågekoner i Danmark
Vågetjenesten aflaster og giver omsorg og nærvær til et døende menneske

Til toppen

Ældreråd & brugerråd

Se under Ældreråd & brugerråd på SeniorSiderne

Til toppen

Øvrig hjælp

Borger.dk
Civilstyrelsen
Den Sociale Ankestyrelse
Den Sociale Sikringsstyrelse eller nu Pensionsstyrelsen
Det offentlige
Domstolene
Embedslægerne
Familiestyrelsen er blevet en del af Ankestyrelsen i en Familieretsafdeling
Folketinget
Folketingets Ombudsmand
Forstå?
Fysioterapeutisk rådgivning
God mad gi'r livsglæde - Forum for Mad til Mange
Gratis retshjælp
Gratis retshjælp i større byer
Karnov's Lovsamling - 30 dages gratis prøvetid
Kommunernes Landsforening
Lov om social pension
Menneskerettigheds-Domstolen
Ministerierne
Nettets Gratis Retshjælp
Nettets Socialrådgiver
Politiets hjemmeside
Regionerne
Retsinformation
Rådet for Socialt Udsatte
Rådgivning for sindslidende
Social Rådgivning og Bistand
Sunde råd til ældre om deres medicin
Ældremobiliseringen
Ældre Sagen

Til toppen

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)