SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Demens
& Senilitet,
Alzheimers
& Parkinsons

Demens er tegn på sygdom i hjernen - ikke alderdom (Senilitet). Den praktiske funktionsevne påvirkes også ved demens. 84.000 har demens i Danmark, og 2.400 under 65 år har en demenssygdom.Ikke færre end 200 forskellige sygdomme kan give demens (Videncenter for demens)

Pårørende og pårørendekontrakt

Begyndende demens

Ny med demensdiagnose
Reaktionen
Fortsæt et aktivt og socialt liv
Sund hverdag med demens mindsker de negative konsekvenser af sygdomsforløbet
Hjælpemidler i hverdagen gør det lettere
Rejse med demens er stadig muligt
Demente og pårørende må ikke blive isoleret og ensomme
Vigtige overvejelser
Her får du hjælp
Demenslinien på 58 50 58 50 er for alle - fra kl. 9.00 til 15.00 - og om alt

Til toppen

Demens

10 advarselstegn
10 tegn på demens (Ældre Sagen)
ABC Demens er gratis e-learning
ABC Demens for læger
ABC Demens - pleje og omsorg
Advarselstegn ved demens
Aktiviteter for demente
Alle, der får mistanke om demens, skal hurtigst muligt henvender sig til sin egen læge
Alkoholrelateret demens
Alting har sin tid - om husketest og forglemmelser
Bliv medlem, hvadenten du har en demenssygdom, er pårørende eller har en interesse i demenssygdomme, og f.eks. komme på Aktiv Højskole, et ophold for mennesker med en demenssygdom
Dansk Nationalt Videncenter for Demens
Demens - Netdoktor.dk
Demens - Wikipedia
Demensguide for demente
Demensguide for pårørende
Demensguide for fagpersoner
Demens og Alzheimers - Hvad er symptomerne på demens og hvordan behandles alzheimers og demens - Sundhedsguiden.dk
Demens ved Downs syndrom
Demens ved Parkinsons sygdom
DemensKoordinatorer i Danmark
Demensliniens rådgivere pr. telefon eller mail er for alle
DemensNet - et forum om demens med artikler, brevkasse, dagbøger ...
Demenssygdomme er der flere end 200 af
Demenssygdommene kan opdeles i tre grupper
Demenstest eller Mini Mental State Examination (MMSE) - pdf-fil til udprintning
Demente bliver udredt alt for sent
Den praktiserende læge foretager en almen somatisk undersøgelse samt basale neurologiske, psykiatriske og kognitive undersøgelser, herunder demenstest
Depression hos ældre kan give samme symptomer som demens - forvirring, glemsomhed og følelsesmæssige udsving er eksempler på dette, men depression kan behandles
Diagnose på demens
Diagnosekriterier for demens - opslagsværk i lommeformat
Download fakta-ark om demens til patienter og pårørende på dansk og andre sprog
En halv mio. berørt af demens
Er det demens?
Faktaark til patienter og pårørende om forskellige symptomer ved demens
Find den rigtige demenstest
Frontotemporal demens er en fællesbetegnelse for flere forskellige neurodegenerative sygdomme
Hvornår skal jeg hjælpe?
Husketest
Kan demens forebygges?
Kynisme avler demens
Korte faktaark til patienter og pårørende med beskrivelser af demenssygdomme, symptomer og andre emner om demens
Links med informationer om, hvordan du kan få hjælp
Lovgivningen om de personlige og økonomiske forhold for demente
Meget om de forskellige demens sygdomme i Wikipedia
Mini Mental State Examination (MMSE) Test
Nationalt Videnscenter for Demens
Patientforeninger
Pleje og behandling
Pårørende til demente skal støttes bedre
Reversible årsager til demens kan behandles - se under "Årsager og inddeling"
Risiko og forebyggelse
Risikofaktorer for demens
Risikofaktorer og forebyggelse og forskning
Udredning og diagnose
Udredning og undersøgelse
Undersøgelser er nødvendige for at kunne bestemme hvilken demenssygdom, der er tale om, og stille en specifik demensdiagnose
Symptomer og forløb ved Alzheimers sygdom
Symptomer på demens
Symptomer på demens opstår gradvist og kan være svære at erkende eller blive forvekslet med depression
Sådan holer du din hjerne - fra Ældre Sagen
Test din risiko for demens hos Ældre Sagen
Test din hukommelse
Test din risiko for demens
Viden om demens
Årsager til demens
Ældre Sagens anbefalinger på demensområdet til regeringen
Ældre Sagens demensaflastere tilbyder at give dig en pause og et tiltrængt åndehul
Ældre Sagens tema om demens

Til toppen

Senilitet

Begreberne senil og demens har ikke noget med hinanden at gøre
Forskellen mellem Alzheimers og senilitet - fra Wisdombog
Ordet senilitet
Senile er bare gamle

Til toppen

Behandling og pleje af demente

8 gode grunde til at behandle demens - pdf-fil
Behandling af demens kræver en løbende og tæt kontakt med ens lægen, så behandlingen hele tiden tilpasses sygdommens stadie
Behandling af demens - Aeldresagen.dk
Behandling af demenssygdomme
Behandling, pleje og omsorg
Demente skal have en løbende og tæt kontakt med deres læge
Demensklinikker i Danmark
Hold hjernen i form
Kan demens behandles med medicin?
Medicinsk behandling af demens
Pleje af demente - FOA
Pleje og omsorg
Udredning og behandling af demens - en medicinsk teknologivurdering pdf-fil

Til toppen

Hjernetræning & demens

Hjernetræning og demens se under Form, krop, kost, motion, styrke- & hjernetræning samt meditationpå SeniorHelse

Hjælpemidler & overvågning

CEKURA - demenstryghed og dermed mere frihed i dagligdagen

Til toppen

Pårørende til demente

Er du pårørende?
Gode råd til pårørende til demente
Hverdagen som pårørende
Konflikter mellem rask og dement
Pårørendegrupper
Ægtefælle, kæreste eller samlever til ny dement

Til toppen

Afasi

Afasi betyder, at sproget er i stykker mest på grund af en blodprop i hjernen og hjerneblødning
Genoptræning efter afasi
Hvad er afasi?
Sundhedsguiden om afasi og symptomer på afasi
Årsager og behandling

Til toppen

Alzheimers sygdom

Alzheimers eller demens - hvad er forskellen?
Alzheimers sygdom er en demens sygdom - mere end 200 forskellige sygdomme medfører demens eller en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom
Alzheimers sygdom - Netdoktor.dk
Alzheimers sygdom - Wikipedia
Alzheimerforeningen
Behandling af Alzheimers sygdom
Fakta om Alzheimers sygdom
Hjerneforeningen om Alzheimers
Hvad er Alzheimers sygdom? - Netdoktor.dk

Til toppen

Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom (Paralysis agitans) - Netdoktor
Parkinsons sygdom - Apoteket.dk
Parkinsons sygdom er en kronisk og fremadskridende hjernesygdom som rammer ca. 1 ud af 1000 mennesker karakteriseret ved langsomme, stive og måske rystende bevægelser samt balance- og gangforstyrrelser
Parkinsons sygdom - Sundhed.dk (Lægehåndbogen.dk)
Parkinsons sygdom - Wikipedia
Demens ved Parkinsons sygdom
Parkinsonforeningen
Parkinsonisme - Parkinsons sygdom
Symptomer på Parsonson

Til toppen

Multiinfarkt-demens

Multiinfarkt-demens - Netdoktor.dk
Alkoholrelateret demens
Andre sygdomme med mental svækkelse
Behandling af andre demenssygdomme
Neurodegenerative demenssygdomme som Alzheimers sygdom, Frontotemporal demens, Lewy body demens, ved Parkinsons sygdom, Atypiske parkinsonsyndromer, Huntingtons sygdom, Spinocerebellar ataksi og CADASIL og ved Downs syndrom
Vaskulær demens
Symptomer på vaskulær demens
Udredning og behandling af vaskulær demens

Til toppen

Udlandet

Alzheimer's Association - Learn about Alzheimer's disease, dementia and memory loss symptoms, causes and risk factors and understand their relation to normal aging and brain
Alzheimer's Disease: Causes, Symptoms and Treatments - Medicalnewstoday.com
Alzheimer's, Parkinson's and Vascular: Guide to Types of Dementia
Alzheimer's science is advancing - are we ready?
Alzheimer's Society - Leading the fight against dementia (UK): What is Alzheimer's disease?
Dementia.com
Learn more about Alzheimer's disease and spread the word in your community
Mayo Clinic: Dementia Overview
Medlineplus.gov: Dementia also called Senility
National Institute on Aging (US): Alzheimer's Disease Fact Sheet

Til toppen

Til toppen

Tilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2018 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk LinknewsWeekly.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WW.SINGLEINTERNET.DK Singlenyhederne.dk Singlesiderne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)