SeniorSiderne & SeniorNyhederne 

Besøgsven,
bisidder &
frivilligt arbejdeSøg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

Besøgsven

Anderledes besøgstjeneste for ældre færinger og grønlændere i København
Besøg bag tremmer - støtteorganisationer bag kriminalforsorgen
Besøgstjeneste på Bispebjerg Hospital
Besøgstjeneste og Samvirkende Menighedsplejer
Besøgstjeneste, Aflastning og Vågetjeneste i Aalborgprovstiers Menighedspleje
Besøgstjenesten i Aalborg - Dansk røde Kors
Besøgstjenester i Frederiksberg
Besøgstjenester ved Vor Frelser Kirke i Aalborg
Besøgsven og besøgsvært i Århus
Besøgsven, vågetjeneste eller patientstøtte i Dansk Røde Kors
Besøgsvenner batter noget
Besøgstjenesten og frivlligt arbejde i Københavns Domkirke
Bliv besøgsven i Dansk Røde Kors
Bliv indkøbsven gennem Ældre Sagen
Bliv spiseven med en ældre borger
Bryd ensomheden gennem Ældre Sagen
Dansk Flygtningehjælp søger besøgsvenner for flygtninge og indvandrere - doc-fil
Demens - få aflastning og støtte gennem Ældre Sagen
Demens - lejlighedsvis afløsning og aflastning
Demensaflaster gennem Ældre Sagen
Den hjælpende hånd
En at følges med på gåtur eller indkøbstur
Folkebevægelsen mod ensomhed
Foreningen Børns Voksenvenner
Frit valg af ledsager - Ældre Sagen
Få en patientven
Gratis adgang til kulturlivet for ledsager - med ledsagerkort
Gør en forskel - bliv besøgsven

Har du lyst til at blive kørestolsskubber eller gå-ven?
Hospitalsven
Hjælpende hånd - aflastningstjeneste
Indkøbsvenner
Kørestols-skubber - en at følges med
Kontaktpersonordningen på sygehuse
Ledsagelse til voksne
Ledsageordning for unge og voksne fysisk eller psykisk handicappede
Ledsagerordning i Tivoli
Ledsagerordningen kan bibeholdes efter det 67. år - Ældre Sagen
Menighedspleje og besøgstjeneste
Moderne vågekoner fra Dansk Røde Kors' frivillige
Omsorg for ensomme
Orlov til pasning af syge og døende pårørende
Reaktion ved krise og sorg
Retten til at være bisidder og rollen som bisidder
Spisevenner
Tryghedsopkalder ringer hver morgen og sikrer, at der vil blive taget hånd om ældre, når der er brug for det
Tryghedsopkald og besøgstjeneste i Århus
Vågekoner og vå¨getjenesten - besøgsvenner fra Dansk Røde Kors for syge og døende
Vågetjenesten - Ældre Sagen
Ældre Sagens besøgsvenner
Ældre-hjælper-ældre gennem Ældremobiliseringen - Ældres trivsel lokalt

Til toppen

Bisidder

Bisidder - ret til at have en med ved samtaler i kommunen
Bisidderloven
Bisidderhjælp og alt det andet om flexjob og førtidspension
Bisidderhjælpen.dk
Dansk Krisekorps
Ret til at have en bisidder ved gør en bisidder
Rollen som bisidder
Rådgivning og akut krise
Seniorvejleder hjælp ældre med at overskue afgørelser og sager fra offentlige myndigheder
Social- og arbejdsskaderådgivning
Vejledning om rollen som bisidder

Til toppen

Frivilligt arbejde

AFS Voksenprogrammer
Aktion Børnehjælp (Abbé Pierre) - genbrugsbutikker med frivillige medarbejdere
Bedste Ven er en venskabordning mellem ressourcestærke seniorer og sårbare og udsatte børn og unge mellem 8 og 18 år
Bliv Bedste ven i det landsdækkende projekt
Bliv frivillig i Kirkens Korshær og hjælp socialt udsatte
Bliv frivillig i SR-Bistand
Center for frivilligt socialt arbejde & Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde
Dansk Røde Kors har brug for frivillige
FAQ om frivilligt arbejde i frivillige organisationer
Folkekirkens Nødhjælp - genbrugsbutikker med frivillige medarbejdere
Frelsens Hær
Frivilligcenter SR-Bistand bor på Tagensvej 70, 1. sal, 2200 København N.

Frivillig i Sct. Nicolaj Tjenesten
Frivillig i Ældre Sagen
Frivillig Job - rekruteringsportal
Frivillig jul
Frivillig på et lokalarkiv
Frivillig på et museum
Frivilligt socialt arbejde - Ældre Sagen: Bliv frivillig
Frivillighed.dk - Center for frivilligt socialt arbejde som er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde
Frivilligrådet rådgive Social- og integrationsministeren og Folketinget om den frivillige sektor
Frivilligt arbejde og links til stederne
Hvem kan arbejde som frivillig?
KFUK's Sociale Arbejde
KFUM's Soldatermission - genbrugsbutikker med frivillige medarbejdere
Kirkens Korshær - genbrugsbutikker med frivillige medarbejdere
Mødrehjælpen - genbrugsbutikker med frivillige medarbejdere
Red Barnet - frivillige medarbejdere
Sudan Genbrug - nu Mission Afrika og frivillige medarbejdere
Pasning af syge og døende pårørende
Rejsesnak om frivilligt arbejde
Rådet for frivilligt socialt arbejde
Rådet for socialt udsatte
Samvirkende Menighedsplejer med mange frivillige tilknyttet Aflastningstjenesten
Søg frivilligt arbejde - over 400 mulige job
Ulandsforeningen Svalerne - genbrugsbutikker med frivillige medarbejdere
Vejviser til frivillige organisationer

Til toppen

Hjælp, råd & vejledning

Akut hjælp ved personlig krise
Danske Seniorer
God mad gi'r livsglæde - Forum for Mad til Mange
Livslinien - hvis du har brug for nogen at tale med
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade
Rådet for Socialt Udsatte
Sunde råd til ældre om deres medicin
Ældre Sagen
Se SeniorHelse
Se SeniorPleje
Se SeniorRådgivning

Til toppen

Ledsager & handicaphjælper

Arbejdet som ledsager
Bruger - Hjælper Formdlingen
DSB's ledsagerordning - med rabat
Find rejseledsager
Ledsagerkort udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum

Til toppen

Klager

Folketingets ombudsmand
Forbrug.dk om råd, rettigheder og klagemuligheder

Til toppenTilpasset søgning

Til toppen

SeniorNyhederne

FORSIDEN SeniorSiderne


SeniorNyhederne

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Adresser & telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik


Kontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2018 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK LinkNews.dk LinknewsWeekly.dk Linknyheder.dk Linknyhederne.dk WW.SINGLEINTERNET.DK Singlenyhederne.dk Singlesiderne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)