SeniorSiderne & SeniorNyhederne      

SeniorNyhederne © 50+

Ældre Sagen: Kommuner skal først være klar, før Løkkes nye sundhedsreform træder i kraft

En sundhedsreform må aldrig blive ren talgymnastik. Så vent nu til det hele er klart. Det fastslår Ældre Sagen, som først og fremmest har fokus på, hvordan den ældre medicinske patient vil opleve det.
- Derfor vil vi insistere på, at kommunerne skal være klar til at løse opgaverne, før ændringerne træder i kraft.
Vores vurdering er, at der i dag mangler både sammenhæng og en ensartet høj kvalitet i behandlingen. Det rammer især ældre, multisyge patienter, der modtager behandling på både hospital, hos egen læge og i den kommunale hjemmeplejem hedder det fra Ældre Sagen, som fortsætter:
Patienterne skal kunne være trygge ved, at de får en værdig og patientsikker behandling og pleje – hele livet.
Vi skal ikke have et sundhedssystem med A- og B-hold. Det kræver tilstrækkeligt med kvalificeret personale i hele sundhedssystemet.
Uanset om man bor på Nørrebro eller i Nørre Vorupør skal man være sikker på høj faglig og ensartet kvalitet.
Patienter skal ikke være kastebolde mellem flere instanser – i sundhedssystemet skal venstre hånd vide, hvad højre hånd gør.
Beslutninger skal ikke træffes henover hovedet på patienterne, de og deres pårørende skal inddrages. (Ældre Sagen)

Forudsætningerne for en sundhedsreform er ikke til stede

Ældre Sagen ser generelt positivt på, at regeringen vil lægge flere opgaver ud i det nære sundhedsvæsen. Men forudsætningerne er bare langt fra til stede i dag. Derfor mener Ældre Sagen, at forudsætningerne skal være på plads, før en reform effektueres.
I de nationale mål for sundhedsvæsenet opererer man med en række kvalitetsindikatorer: Antallet af genindlæggelser, akutte medicinske korttidsindlæggelser og forebyggelige indlæggelser.
Ser vi på, hvordan det er gået med at nå målene rundt omkring i kommunerne, så afslører billedet store lokale forskelle.
Derfor mener Ældre Sagen, at der er brug for en helt ny national handlingsplan, hvor vi lærer af de gode eksempler og får gjort op med de fejl og mangler, der er i systemet i dag. (Ældre Sagen)

Faglige Seniorer efterlyser national handlingsplan for ældres sygdomme

Flere ældre vil i fremtiden have behov for behandling. Derfor er der behov for nationale handlingsplaner for sygdomme som for eksempel diabetes og KOL, mener Faglige Seniorer.
Det kommer ikke 85-årige fru Jensen til gavn, at Løkke og hans regering sammen med Dansk Folkeparti vil afskaffe regionerne og erstatte styringen af sygehusvæsenet med embedsmænd.
I stedet er der behov for nationale handlingsplaner for sygdomme som diabetes, KOL, hjertekarsygdomme og andre lidelser, der især rammer ældre.
Det er nødvendigt, hvis udfordringerne med et stigende antal ældre patienter skal kunne løses, mener Faglige Seniorer.
Antallet af danskere over 80 år fordobles i 2040 og vil til den udgøre over en halv million mennesker.
”Ligesom vi tidligere har lavet en national handlingsplan for kræft, så er der behov for nationale handlingsplaner for andre store folkesygdomme, mange ældre lider af. Vi mangler et overblik over, hvordan sygehusvæsenet skal gribe udfordringerne med flere ældre syge an. Handlingsplaner kan sikre bedre forebyggelse, en tidligere indsats og færre langvarige – og dyre – indlæggelser, siger Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer, der er fagbevægelsens ældreorganisation.
Målet med regeringens sundhedsreform er, at der i 2025 skal være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser af især ældre medicinske patienter.
Samtidig er det planen at nedlægge regionerne og erstatte dem med sundhedsforvaltninger. Lokalt skal det oprettes 21 såkaldte sundhedsfællesskaber omkring lokale sygehuse rundt i landet.
”Det er kritisabelt, at regeringen med sundhedsreformen afskaffer borgerens direkte indflydelse gennem de folkevalgte i regionerne. Det er en centralisering, som ikke løser de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. Regionerne er nået rigtigt langt i de seneste 16 år, og der kommer jo ikke flere læger og sygeplejersker, blot fordi man centraliserer de politiske beslutninger,” siger Palle Smed. (Faglige Seniorer)

Fortsat klippekort til ældre, selv om finansieringen nu ændres

Beboere på plejehjem vil fortsat kunne benytte muligheden for at få lidt ekstra hjemmehjælp, rengøring eller en ekstra gåtur ved at benytte den såkaldte klippekort-ordning, fremgår det - ifølge Faglige Seniorer - af en opgørelse fra Kommunernes Landsforening, som er fremlagt i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.
Med ordningen får plejehjemsbeboere mulighed for klip til typisk en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen.
Ordningen blev indført i 2017 finansieret af puljemidler på 380 millioner kroner, men indgår fra i år i bloktilskuddet til kommunerne - og her fortsætter 81 af landets kommuner ordningen som hidtil, mens 6 kommuner dropper klippekortet – enten fordi der i forvejen er overlappende ordninger eller fordi kommunerne øger normeringen på plejecentrene, fremgår det af opgørelsen fra Kommunernes Landsforening.
Og 6 kommuner har endnu ikke taget stilling til videreførelsen af klippekortsordningen.
Faglige Seniorers direktør Palle Smed glæder sig over, at de fleste kommuner fortsætter ordningen.
“Der er på alle måder positivt, at kommunerne fortsætter med ordningen. Klippekortet er med til at give beboerne på plejehjemmene mulighed for en mere fleksibel pleje som for eksempel hjælp til at komme til en begivenhed i familien, en ekstra tur til frisør eller et besøg på kirkegården. Og dermed at skabe en hverdag, der minder så meget om det liv, man havde før man flyttede på plejehjem,” siger Palle Smed, der dog ærgrer sig over, at ikke alle kommuner har valgt at videreføre ordningen.
Der er 43.000 beboere på landets plejecentre, der har mulighed for at benytte ordningen med klippekort. (Faglige Seniorer)

Ingen får lov til at gå på folkepension det næste halve år

I det næste halve år er der dømt fuldt stop for tilkendelser af folkepension. Det skyldes, at folkepensionsalderen steg fra 65 år til 65,5 år ved årsskiftet.
Dermed vil ingen danskere have alderen til at blive tilkendt folkepension i de næste seks måneder. Enten har de allerede fået den tilkendt, eller også er de for unge, skriver Jyllands-Posten.
For statskassen betyder forhøjelsen af folkepensionsalderen, at staten sparer milliarder på udbetaling af folkepension til og med 2022.
Samtidig er de, der er/bliver ramt, afskåret fra at søge opsat folkepension for perioden fra deres 65 års fødselsdag og et halvt år frem - og dermed er de også fra at få højere folkepension.
Kravet er ellers kun 750 timers arbejde - svarende til lidt over 20 uger - for et helt år.
Desværre er der ingen aktuelle beregninger, som passer til den nye situation - kun denne fra Ældre Sagen, hvis udgangspunkt stadig er en folkepensionsalder på 65 år:
"Hvis man er 65 år og udskyder sin pension 1 år = 12 måneder, bliver den udbetalte folkepension forhøjet med et tillæg på 5% i resten af levetiden."
Opsættes pensionen kun en del af året, gælder beskæftigelseskravet forholdsmæssigt. Opsætter man f.eks. pensionen fra 1. juli, skal der arbejdes 375 timer resten af året.
Og det er måske en mulighed for alle de, der må vente et halvt år - så kan de jo lige så godt vente et halvt år mere mod få et ekstrabeløb resten af deres levetid. Men spørg faforening eller A-kasse.

UGENS LINKNYHEDER

Kommune vil have døende til at forklare efterbetaling på 289,73, han fik, mens han lå på operationsbordet  Læs

Læge om Løkkes sundhedsplan: Vi risikerer at lade sølle patienter i stikken  Læs

Løkke smadrer vores sundhedsvæsen  Læs

Regeringen skaber problemer ved at tro, at kommuner kan drive specialtilbud til handicappede  Læs

Skuespilleren fra ’Før frosten’, Jesper Christensen, til Løkke og co.: Vi skider på de små i samfundet!  Læs

Kristian Jensen (V) vil nu igen have syge ledige til at møde op for at blive tilset på første sygedag  Læs

Thyra Frank ville begrænse ældrerådenes indflydelse, men fortryder nu  Læs

100.000 yngre og ældre vælger flygter fra Dansk Folkeparti  Læs

Syge snydt for dagpenge, men kun få får penge tilbage  Læs

Birgittes 61-årige mand invalideret efter operation: »Jeg har været gift med Superman. I dag er der ikke meget supermand over Hans«  Læs

45-årig kvinde dræbte sin 76-årige far  Læs

Uligheden truer nu med at underminere det danske samfund  Læs

Ældre bliver boende, selvom de måske gjorde bedst i at flytte  Læs

Ansatte og beboere oprørte over plejehjems flytteplaner  Læs

Ældreplejen har et dobbelt problem – enten udføres opgaverne halvt, eller også overdrives de  Læs

Mangel på sosu'er: I Aalborg hjælper sygeplejerskestuderende med at fylde hullerne  Læs

Forskere tænder et håb for 27-årig: Måske kan jeg undgå demens  Læs

Falsk hjemmehjælper fængslet  Læs

Svagsynede får ny mulighed for at følge med i biograf-film  Læs

Davos afslører de fem største trusler mod kloden  Læs

Se ENGELSKE LINKNYHEDER MED UDENRIGSNYHEDER på:  SeniorNET.dk

14.-18. januar 2019

Find aviserne & bladene her

Til toppen


Søg på SeniorSiderne:

Index  Sitemap fra FreeFind

SeniorNyhederne opdateres
ikke i weekender og ferier

Fjernsynsprogrammer
Aviser & blade
Find telefonnr.
Benzinpriser
Vejr, veje & trafik
Regionaludsigterne
FORSIDEN SeniorSiderne
SeniorNET.dk LinkNyheder

OVERSÆT / Translate
ord og sætninger
fra Engelsk til Dansk

Julognytår.dkKontakt: prebenbrask@email.dk


Preben Brask Copyright © 1999-2019 af WWW.SENIORINTERNET.DK Seniornyhederne.dk Seniorsiderne.dk WWW.SENIORNET.DK SENIORWATCH.DK LinkNews.dk LinknewsWeekly.dk Linknyhederne.dk WWW.JULOGNYTÅR.DK (WEBHOTEL: Wannafind)